Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 BAGAY KI NAN ACHIV NOU

Li te wè gen lanmou nan kafeterya a

Li te wè gen lanmou nan kafeterya a

MANJE ansanm sou tab Jewova a te toujou yon evènman teyokratik ki bay kè kontan. Lè pèp Bondye a reyini pou yon festen espirityèl, byen souvan, manje y ap manje yo konn fè yo gen plis kè kontan.

Nan mwa septanm 1919, etidyan Labib yo te fè yon kongrè ki te dire uit jou nan Cedar Point, Ohio, Ozetazini. Delege yo t ap desann nan Otèl e se la yo t ap manje. Men, te gen plizyè milye delege anplis ki te vini. Te si tèlman gen moun, sa te lakòz sèvè yo, fi kou gason, kite travay yo. Moun ki t ap dirije kafeterya a te enkyè anpil e l te mande si kèk nan jèn delege yo te ka bay yon kout men, e gen plizyè ki te pote yo volontè. Sadie Green te youn nan jèn sa yo. Men sa l di: “Se te premye fwa m t ap fè eksperyans antanke sèvè, men nou te pase yon bon moman.”

Syera Leyòn, 1982.

Nan ane ki te vin apre yo, dispozisyon yo te pran pou gen kafeterya nan kongrè yo te pèmèt anpil volontè pran plezi pou sèvi frè ak sè yo. Anplis de sa, gen anpil jèn ki te fikse objektif espirityèl lefètke yo te travay ak kwayan parèy yo. Gladys Bolton t ap sèvi nan kafeterya nan yon kongrè ki te fèt nan ane 1937. Men sa l fè konnen: “M te rankontre frè ak sè ki te soti nan lòt peyi e m te ka tande kòman yo te rive fè fas ak pwoblèm yo te rankontre. Epi, se konsa m te kòmanse vin gen anvi pou m sèvi kòm pyonye pou premye fwa.”

Men sa yon kongresis ki rele Beulah Covey te di: “Lefètke moun ki t ap travay yo te zele anpil sa te fè tout bagay fèt nan lè yo dwe fèt.” Sepandan, travay la te gen difikilte pa l. Nan ane 1969, se sèlman lè Angelo Manera te rive nan Dodger Stadium nan ki Los Angeles, Kalifòni, li te aprann se li ki responsab kafeterya a. Men sa l te admèt: “Se youn nan pi gwo chòk m te jwenn nan lavi m!” Pou yo te fè preparasyon pou kongrè sa a, sa te mande pou yo fouye twou sou yon distans 0,4 kilomèt pou yo mennen gaz nan kuizin nan.

Frankfòt, Almay, 1951.

Nan ane 1982, nan peyi Syera Leyòn, toudabò volontè yo te gen pou yo netwaye teren yo, epi apre sa, yo te konstwi kafeterya a ak sa yo te gen nan men yo. Nan ane 1951 nan vil Frankfòt, ann Almay, pou frè yo te alimante 40 gwo chodyè, yo te lwe yon machin ki  te ka bay vapè. Moun ki t ap sèvi yo te rive sèvi 30 000 repa nan inèdtan. Kongresis yo te vin ak pwòp kouto ak fouchèt yo yon fason pou yo te ka diminye travay 576 moun ki t ap lave veso yo. Nan Yangon, nan peyi Myanma, moun ki t ap fè manje yo te itilize mwens piman pase sa yo konn itilize nan repa yo t ap sèvi delege ki soti nan lòt peyi yo.

“YO MANJE TOU KANPE”

Nan yon kongrè ki te fèt Ozetazini nan ane 1950, Annie Poggensee te jwenn benediksyon pandan l te kanpe nan liy anba yon gwo solèy pou l al nan kafeterya a. Men sa l te di: “M te ret konsantre nèt nan yon bèl konvèsasyon m te gen ak de sè ki te sot ann Ewòp sou bato.” Yo chak t ap esplike jan Jewova te ede yo pou yo ka asiste kongrè a. Men sa Annie te di ankò: “Pa gen pèsonn nan moun ki te la yo ki te ka gen plis kè kontan pase de sè sa yo. Tan nou te fè nan liy nan ak chalè a pa t vle di anyen pou nou.”

Sewoul, Kore, 1963.

Nan anpil gwo kongrè, yo te sèvi ak yon seri gwo tant pou fè kafeterya e yo te met yon seri gwo tab nan kafeterya sa yo ki pèmèt moun manje tou kanpe e konsa moun yo te manje pi rapid yon fason pou lòt moun ka manje. Ki lòt fason ankò ki te ka genyen pou pèmèt plizyè milye moun manje pandan poz la? Gen yon moun ki pa Temwen ki te di: “Relijyon sa a etranj. Moun yo manje tou kanpe.”

Otorite nan lame yo ak otorite sivil yo te sezi wè jan frè yo te abil nan travay yo ak fason yo te byen òganize. Apre pèsonèl lame ameriken an te fin enspekte kafeterya nou te gen nan Yankee Stadium nan nan Nouyòk, Ozetazini, yo te ankouraje Majò Faulkner k ap travay nan ministè lagè peyi Grann Bretay pou l fè menm enspeksyon an. Konsa, li menm ak madanm li t al nan asanble ki te gen tèm “Le Royaume triomphant” ki te fèt Twickenham, nan peyi Angletè nan ane 1955 lan. Selon sa l te fè konnen, li di l te ka wè gen lanmou nan kafeterya a.

Pandan plizyè dizèn ane, frè ak sè yo te ofri tèt yo volontèman pou yo sèvi kongresis yo bon manje ki pa chè. Sepandan, byen souvan, tout travay sa yo te mande pou yon bon kantite volontè fè plizyè èdtan ap travay e sa te menm konn fè yo pa asiste pifò oswa tout pwogram nan. Pou rezon sa a, nan fen ane 1970 yo, yo te senplifye dispozisyon pou bay manje nan kongrè yo plizyè kote. Apre sa, nan kòmansman ane 1995, yo te mande delege yo pou yo vin ak pwòp manje yo nan kongrè yo. Sa te pèmèt moun ki te konn prepare epi sèvi manje yo pwofite pwogram espirityèl la ansanm ak frè ak sè yo *.

Se pa ti renmen Jewova dwe renmen moun k ap travay di pou sèvi kwayan parèy yo! Gen kèk nan yo ki ka sonje jou kote kè yo te kontan anpil pandan yo t ap travay nan kafeterya yo. Men, gen yon bagay ki sèten: Lanmou toujou jwe yon wòl prensipal nan kongrè nou yo. — Jan 13:34, 35.

^ § 12 Nòmalman, gen anpil posiblite toujou pou volontè yo bay èd yo nan lòt depatman ki gen nan kongrè yo.