Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Me 2015

Kesyon lektè yo poze

Kesyon lektè yo poze

Kiyès ki Gòg ki sot nan peyi Magòg yo pale de li nan liv Ezekyèl la?

Pandan plizyè ane, piblikasyon nou yo te fè konnen Gòg ki sot nan peyi Magòg la se non yo bay Satan Ledyab apre yo fin pimpe l sou tè a. Yo te baze esplikasyon sa a sou liv Revelasyon an ki idantifye Satan Ledyab kòm moun k ap dirije atak yo pral fè sou pèp Bondye a (Rev. 12:1-17). Donk, nou te panse Gòg se yon lòt non pwofetik yo bay Satan.

Sepandan, esplikasyon sa a te soulve kèk kesyon ki enpòtan. Sa k fè sa? Fè yon ti reflechi: Lè Jewova t ap pale konsènan moman l pral detwi Gòg la, li te di: “M ap fè w tounen manje pou tout kalite zwazo ki konn chase e pou bèt sovaj ki nan savann nan.” (Eze. 39:4, NW). Apre sa, Jewova te di: “Jou sa a, m ap fè yo antere Gòg yon kote nan peyi Izrayèl [...]. Se la y ap antere Gòg ansanm ak tout moun ki avè l yo.” (Eze. 39:11, NW). Men, kòman l t ap fè posib pou yon kreyati espirityèl ta vin “tounen manje pou tout kalite zwazo ki konn chase e pou bèt sovaj ki nan savann”? Kòman l t ap fè posib tou pou yo “antere [Satan] yon kote” sou tè a? Yon fason klè, Bib la montre yo pral fèmen Satan nan twou san fon an pou 1 000 an, men, se pa manje y ap manje l oswa antere y ap antere l. — Rev. 20:1, 2.

Bib la fè n konnen nan fen 1 000 an an yo pral libere Satan nan twou san fon an e “l ap soti pou l al twonpe nasyon yo nan kat kwen tè a, Gòg ak Magòg. L ap rasanble yo pou lagè”. (Rev. 20:8.) Men, ki jan l t ap fè posib pou Satan twonpe Gòg si se li menm ki Gòg la? Donk, non “Gòg” la pa fè referans ak Satan ni nan pwofesi Ezekyèl la ni nan liv Revelasyon an.

Nan ka sa a, kiyès ki Gòg ki sot nan peyi Magòg la? Pou n reponn kesyon sa a, nou bezwen fouye nan Ekriti yo pou n wè kiyès ki pral atake pèp Bondye a. Nonsèlman Bib la pale de atak ‘Gòg ki sot nan peyi Magòg’ la, men, li pale de atak “wa nò a” ak atak “wa latè yo” tou (Eze. 38:2, 10-13; Dàn. 11:40, 44, 45; Rev. 17:14; 19:19). Èske atak sa yo diferan youn ak lòt? Nou pa panse sa. Sa klè, Bib la itilize plizyè non pou l pale de menm atak la. Sa k fè n ka di sa? Se paske Ekriti yo fè konnen tout nasyon sou tè a pral enplike nan  dènye batay ki pral mennen nan gè Amagedòn nan. — Rev. 16:14, 16.

Lè n konpare tout vèsè ki fè referans ak dènye atak yo pral fè sou pèp Bondye a, li vin klè, non Gòg ki sot nan peyi Magòg la pa fè referans ak Satan, men l fè referans ak plizyè nasyon ki rasanble. Èske se “wa nò” senbolik la ki pral dirije rasanbleman sa a? Nou pa ka fin sèten de sa. Men, sanble panse sa a ann amoni ak pawòl sa yo Jewova te di konsènan Gòg: “W ap kite kote w ye a, w ap kite zòn ki pi lwen nan yo, ou menm ansanm ak yon pakèt moun. Yo tout ap sou cheval. Se ap yon gwo foul moun, yon gwo lame.” — Eze. 38:6, 15, NW.

Nan menm sans lan tou, men sa pwofèt Dànyèl ki t ap viv nan menm epòk ak Ezekyèl te di konsènan wa nò a: “Gen yon seri mesaj k ap soti nan lès ak nan nò k ap boulvèse l. L ap an kòlè anpil, l ap soti pou l elimine anpil moun e pou l detwi yo. L ap monte tant li yo ki tankou tant wa ant gwo lanmè a ak bèl mòn sakre l la. L ap avanse jis li peri, e pap gen pèsonn pou ede l.” (Dàn. 11:44, 45, NW). Vrèmanvre, pawòl sa yo ale nan menm sans ak sa liv Ezekyèl la te di konsènan aksyon Gòg pral fè yo. — Eze. 38:8-12, 16.

Ki lòt bagay ankò ki pral rive nan dènye atak sa a? Men sa Dànyèl di: “Pandan tan sa a, Michèl [Jezi Kris] ap kanpe [nan Amagedòn]. Li se gran prens k ap aji pou byen pèp ou a [depi 1914]. Epi, pral gen yon tan kote ap gen anpil malè [gwo tribilasyon an], yon tan ki pa t janm egziste anvan sa, depi lè te vin gen yon nasyon rive jis nan tan sa a. Pandan tan sa a, pèp ou a, sa vle di tout moun non yo ekri nan liv la, ap chape.” (Dàn. 12:1, NW). Yo pale de aksyon sa a Jezi, reprezantan Bondye a, pral fè a nan Revelasyon 19:11-21 tou.

Men, kiyès ki “Gòg ak Magòg” yo pale de li nan Revelasyon 20:8 la? Pandan dènye eprèv ki pral fèt nan fen 1 000 an an, moun ki rebele kont Jewova yo pral montre yo gen menm vye etadespri ak ‘Gòg ki sot nan peyi Magòg’, ki reprezante nasyon ki pral atake pèp Bondye a nan fen gwo tribilasyon an. Toule de gwoup moun sa yo pral resevwa egzakteman menm santans lan, sa vle di yo pral detwi pou toutan (Rev. 19:20, 21; 20:9)! Kidonk, sanble l apwopriye pou yo pale de tout moun ki pral rebele nan fen Rèy mil an an kòm “Gòg ak Magòg”.

Antanke bonjan etidyan Pawòl Bondye a nou pa ka tann pou n wè kiyès ki pral jwe wòl “wa nò a” talè konsa. Sepandan, kèlkeswa moun ki gendwa pral pran latèt nan rasanbleman nasyon sa yo, gen de bagay nou sèten de yo: 1) Gòg ki sot nan peyi Magòg la ansanm ak lame l yo ap pèdi batay la e yo pral detwi; epi 2) Jezi Kris, wa nou an k ap dirije, pral sove pèp Bondye a e l pral mennen yo nan yon monn nouvo kote yo pral jwenn lapè ak bonjan sekirite. — Rev. 7:14-17.