Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad ki gen atik etid yo  |  Jen 2014

Kesyon lektè yo poze

Kesyon lektè yo poze

Èske kretyen yo ka ensinere moun?

Pa gen okenn kote nan Ekriti yo ki montre yo pa dakò pou moun ensinere moun.

Gen plizyè istwa nan Bib la ki montre yo te konn boule kò moun ak zo moun ki mouri yo (Joz. 7:25; 2 Kwo. 34:4, 5). Petèt se te yon fason pou montre moun sa yo pa t merite yon antèman nòmal. Men, sa pa t toujou gen sans sa a.

Nou kapab wè sa nan istwa konsènan lanmò wa Sayil ak twa pitit gason l yo. Toule kat te mouri nan batay yo t ap fè kont Filisten yo. Youn nan pitit sa yo se te Yonatàn, bon zanmi David la ki te toujou la pou David. Lè Izrayelit ki t ap viv Yabèch-Gileyad yo, yon seri mesye ki te gen kran, te aprann sa k te pase Sayil ak twa pitit li yo, yo t al chèche kadav mesye yo, yo te boule yo, epi yo te antere zo yo. Annapre, David te felisite mesye yo pou aksyon yo te fè a. — 1 Sam. 31:2, 8-13; 2 Sam. 2:4-6.

Esperans Ekriti yo bay pou yon moun ki mouri se rezirèksyon, sa vle di, Bondye pral fè moun nan reviv ankò. Kit yo ensinere yon moun kit yo pa ensinere l, Jewova toujou gen kapasite pou l fè moun sa a reviv ak yon kò tounèf. Twa Ebre fidèl, wa Neboukadnetsa te bay lòd pou yo te lage nan founèz dife a, te konnen Bondye t ap resisite yo menmsi yo ta lage yo nan founèz la (Dàn. 3:16-18). Se te menm bagay la tou pou sèvitè fidèl Jewova ki te nan kan konsantrasyon Nazi yo. Yo t ap fè fas ak lanmò e yo te vle ensinere yo. Gen anpil moun ki t ap sèvi Bondye fidèlman ki te mouri nan kèk eksplozyon ki te fèt oswa ki te mouri yon lòt fason, e yo pa t jwenn kò yo. Malgre sa, rezirèksyon moun sa yo kach. — Rev. 20:13.

Jewova pa oblije rasanble tout ti pati nan kò yon moun pou l resisite moun sa a. Nou jwenn prèv la nan fason l ap resisite kretyen l chwazi pou al nan syèl yo. Menm jan ak Jezi ki te “jwenn lavi antanke espri”, lè kretyen Bondye chwazi pou al nan syèl yo resisite, yo resisite antanke menm moun yo te ye anvan an, men, yo gen yon kò espirityèl. Yo pa al nan syèl la ak okenn pati nan kò yo te gen anvan an. — 1 Pyè 3:18; 1 Kor. 15:42-53; 1 Jan 3:2.

Esperans nou genyen nan rezirèksyon an pa chita sou sa k ka rive kò moun ki mouri a, men, li baze sou lafwa nou genyen nan kapasite Bondye genyen pou l reyalize pwomès li yo ansanm ak anvi l genyen pou l fè sa (Tra. 24:15). Se vre, nou gendwa pa fin byen konprann jan Bondye te konn fè mirak pou l resisite moun nan tan lontan yo oswa nou gendwa pa fin byen konprann ki fason li pral fè sa alavni. Men, nou gen konfyans nan Jewova. Li ban nou “yon garanti” lè l te resisite Jezi. — Tra. 17:31; Lik 24:2, 3.

Li bon pou kretyen yo pran prensip kote y ap viv la, santiman moun yo ansanm ak sa lwa peyi a mande konsènan dispozisyon yo pran anrapò ak kò moun ki mouri yo, an konsiderasyon (2 Kor. 6:3, 4). Donk, kesyon ensinere kò yon moun oswa pa ensinere l la, se yon desizyon pèsonèl oswa yon desizyon fanmi moun ki mouri a dwe pran.