Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

TOUDEGAD KI GEN ATIK ETID YO Mas 2013

Peryodik fè tout kretyen sonje sa pou yo fè pou yo rete nan kous pou lavi a. E li ban nou klèvwayans yon fason pou n rive konn pwòp kè nou e pou n rive konn Jewova Bondye nou an.

“Pa gen anyen ki pou fè” moun ki renmen Jewova yo “bite”

Nan ki sans pa gen obstak ki pou fè moun ki renmen lwa Jewova yo bite? Jwenn ki sa ki kapab ede n rete nan kous pou lavi a.

Èske w gen ‘yon kè pou w konnen’ Jewova?

Pawòl pwofèt Jeremi te di yo kapab ede n rive gen yon kè senbolik ki an sante epi kenbe l an sante.

Piske n “vin aprann konnen Bondye”, ki sa n dwe fè kounye a?

Aprann poukisa li enpòtan pou n tcheke lafwa ak zèl nou gen pou Jewova Dye regilyèman.

Ann rekonfòte lòt moun

Nou tout nou konn malad e gen kèk nan nou ki menm konn malad grav. Ki sa k kapab ede n fè fas ak pwoblèm sa yo?

Jewova se kay kote n abite

Byenke n ap viv nan yon monn ki mechan, poukisa nou kapab gen asirans Jewova ap pwoteje pèp li a?

Ann onore gran non Jewova a

Ki jan w konsidere privilèj ou genyen pou w itilize non Jewova a? Ki sa sa vle di konnen non Bondye epi mache nan non sa a?

Èske se Jozèf ki te ekri l toutbonvre?

Èske se istoryen Juif ki rele Flaviyis Jozèf la ki te ekri pasaj moun rele Testimonium Flavianum nan?

Pa janm pèdi espwa!

Ou pa dwe janm pèdi espwa yon moun ap aksepte laverite kanmenm. Li istwa kèk moun ki te fè sa e pou ki rezon yo te fè sa.