KI SA W PANSE?

Èske zanj yo egziste vre? Men sa Bib la di:

“Louwe Jewova, nou menm zanj li yo ki chaje ak fòs e ki pisan, nou menm ki fè sa l di, nou menm ki obeyi vwa l.” — Sòm 103:20.

Toudegad sa a montre sa Bib la di sou zanj ak sou fason yo ka ede nou jodi a.