KI SA W PANSE?

Èske Bib la pase mòd? Oswa èske l toujou itil? Men sa Bib la di: “Tout sa ki nan Ekriti yo se Bondye ki enspire yo, e yo itil.” — 2 Timote 3:16, 17.

Toudegad sa a pale sou kèk egzanp ki montre jan Bib la ka ede nou nan lavi nou e li bay kèk konsèy sou fason n ka pi byen pwofite lekti Labib n ap fè.