Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  No 1 2018

3 Li ede n fè fas ak pwoblèm

3 Li ede n fè fas ak pwoblèm

Gen de pwoblèm n ap jwenn jodi a nou pa ka ni evite ni jwenn yon solisyon pou yo. Pa egzanp, si yon moun nou renmen ta mouri oubyen si sa ta rive nou gen yon maladi ki pa gen tretman, nou gendwa oblije wè sèl sa n ka fè se jwenn kèk fason pou n rive fè fas ak doulè sa ka pote. Men, èske Labib ka ede w nan sitiyasyon difisil konsa?

MALADI KI PA GEN TRETMAN

Men sa yon dam ki rele Rose di: “Mwen gen yon maladi jenetik ki lakòz mwen toujou gen gwo doulè. Sante m ap vin pi mal.” Youn nan bagay ki te plis enkyete l se lefètke sa konn rive li pa ka konsantre l sou etid Labib li ak lòt bagay ankò ki fè l pwòch ak Bondye. Men, pawòl Jezi te di nou jwenn nan Matye 19:26 yo te vrèman ede l. Men sa nou li: “Pou Bondye, tout bagay posib.” Rose te vin aprann gen plizyè fason pou yon moun etidye. Piske doulè l te genyen yo te fè l prèske pa kapab li pafwa, li te kòmanse pran abitid koute anrejistreman Labib ak lòt piblikasyon odyo ki baze sou Bib la *. Men sa Rose di ankò: “Si m pa t gen posiblite sa yo, m pa konn ki jan m t ap fè kontinye kenbe amitye m ak Bondye.”

Lè Rose santi l tris poutèt li pa fè sa l te konn fè anvan, li jwenn konsolasyon nan pawòl ki nan 2 Korentyen 8:12 yo ki di: “Si volonte a la anvan, Bondye ap aksepte l sitou selon sa yon moun genyen, se pa selon sa yon moun pa genyen.” Pawòl sa yo fè Rose sonje Bondye pran plezi nan sa l fè paske li fè sa l kapab nan mezi li kapab.

 LAPENN

Men sa Delphine nou te pale de li nan atik anvan yo te di: “Lè pitit fi m nan ki te gen 18 an te mouri, soufrans lan te tèlman rèd m te panse m pa t ap ka kontinye viv. Lavi m pap janm menm jan an ankò.” Men li te jwenn anpil rekonfò nan pawòl ki nan Sòm 94:19 la kote youn nan moun ki te ekri Sòm yo te di Bondye: “Lè enkyetid te anvayi m, ou te konsole m, ou te soulaje m.” Men sa Delphine di ankò: “Mwen te priye Jewova pou m mande l ede m jwenn kèk bagay ki te ka soulaje soufrans mwen.”

Li te pote l volontè pou l fè yon travay ki vrèman enpòtan. Rive yon lè, li te kòmanse konpare tèt li ak yon kreyon desen pou timoun: Menmsi yo kase, yo toujou itil pou desine. Byenke sa k te rive l yo te fè l santi l kase an de, li te aprann li te toujou anmezi pou l ede lòt moun. Men sa l di: “Mwen te vin rann mwen kont, lè m sèvi ak prensip biblik yo oswa m sèvi ak panse ki nan Bib la pou m konsole moun m ap etidye Labib ansanm avèk yo, se te mwayen sa a Jewova te itilize pou kalme doulè m epi rekonfòte m.” Li te fè yon lis non moun nan Bib la ki te soufri anpil. Li te di: “Yo tout nèt te renmen priye.” Li te aprann tou, “yon moun ki pran tan pou l li Labib ap jwenn rekonfò”.

Delphine te vin aprann yon lòt bagay ankò nan etid li te fè nan Bib la, li te aprann konsantre l sou lavni olye l konsantre l sou sa k te pase. Espwa li te jwenn nan pawòl ki nan Travay 24:15 lan te ede l anpil. Men sa vèsè a di: “Pral gen yon rezirèksyon ni pou moun ki jis, ni pou moun ki enjis.” Èske Delphine kwè se toutbon Jewova ap fè pitit fi l la reviv ankò? Ann kite l reponn: “Mwen pa gen okenn dout m ap rewè pitit fi m nan ankò. Dat pou m rewè l la gentan la paske nan yon sans li deja ekri nan kalandriye Jewova ki se Papa m. Mwen deja wè m ki ansanm ak pitit fi m nan nan yon jaden, m ap gade l e m renmen l, ou pa ta di se jou m t ap gade l lè l te fèt la.”

^ § 4 Anpil nan anrejistreman odyo sa yo disponib sou sit Entènèt jw.org la.

Labib ka fè w jwenn rekonfò menm nan moman ki pi difisil yo.