KI KOTE N KA JWENN BONJAN KONSÈY K AP EDE N VIV AK KÈ KONTAN?

Men sa Bib la di: “Byennere moun ki san repwòch nan fason y ap viv.” — Sòm 119:1.

Sèt atik ki vin apre yo bay yon seri prensip nou ka fè konfyans k ap vrèman ede nou jwenn kè kontan.