Èske Bib la se Pawòl Bondye? Oubyen èske se panse lèzòm ki ladan l?

Peryodik “Reveye n!” sa a pale sou twa kalite prèv ki montre Bib la se Pawòl Bondye toutbonvre.