JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Telechaje:

 1. 1. Depi lè’l toupiti,

  L’ap suiv pwogrè’l.

  L’ap gade’l k’ap souri,

  L’ap montre’l fè bèl.

  Depi’l pa fè parès,

  L’ap pase tout tès.

  Papa’l kontan e l’ap di:

  (REFREN)

  “Pitit fi mwen, m’vrèman fyè de ou.

  Toujou sonje mwen renmen ou.”

 2. 2. Li travay di toutbon,

  Se konsa’l ye.

  Konsèy papa’l yo bon,

  Sa ede’l kenbe.

  L’anjwa lè papa’l di’l

  Li renmen’l anpil.

  E li kontan lè’l fè’l konnen:

  (REFREN)

  “Pitit fi mwen, m’vrèman fyè de ou.

  Toujou sonje mwen renmen ou.”

  (YON TI DIPLIS)

  Wi, Jewova wè

  E li byen konnen

  Tout sa’w fè pou li

  Ak jan ou renmen’l.

  Non, li pap bliye

  Jan ou renmen non’l

  Depi’w piti.

  (REFREN)

  Pitit fi mwen, Li trè fyè de ou.

  Pitit fi mwen, L’ap ede’w chak jou.

  Pitit fi mwen, L’ap byen pran swen ou.

  Pitit fi mwen, Li renmen’w.