JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Telechaje:

 1. 1. Ki sa’m dwe fè? Ki moun pou mwen kwè?

  M’ka wè s’on bon bagay, kòmkwa pa gen pwoblèm.

  M’ka pa oblije rejte tout nèt nan fon kè’m.

  O, ki fason’m ta dwe aji? Ki wout pou’m chwazi?

  Ki sa’m dwe fè? Ki pwennvi ki vrè?

  Se kapab yon bagay ki chaje ak danje.

  Li ka vin yon pyèj, wi, yon gwo malè pandye.

  O, ki fason’m ta dwe aji? Jewova, ede mwen tanpri.

  (REFREN)

  Mwen suiv rapèl ou yo, se yo mwen obeyi.

  Mwen renmen yo pou lavi, yo fè mwen plezi.

  M’apresye tout sa’k soti nan Pawòl ou a, ede’m konprann yo.

 2. 2. Mwen konnen sa’w mande, e’m chèche konn sa’w vle.

  Mwen pa vle aji yon fason k’ap fè moun mal,

  M’konnen chwa’m fè ap gen konsekans, se nòmal.

  M’wè ki bon fason pou’m aji — Mwen wè sa’m dwe chwazi.

  (REFREN)

  Mwen suiv rapèl ou yo, se yo mwen obeyi.

  Yo fòtifye kè’m toutan, y’ap fè’m ret anvi.

  M’apresye tout sa’k soti nan Pawòl ou a, ede’m konprann yo.

  (REFREN)

  Mwen suiv rapèl ou yo, se yo mwen obeyi.

  Yo fòtifye kè’m toutan, y’ap fè’m ret anvi.

  Lè mwen li yo chak jou, lavi’m pi bèl toujou.

  Mèsi pou lanmou ou ak fòs ou ban mwen tou.

  M’apresye tout sa’k soti nan Pawòl ou a, ede’m konprann yo.