JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

(Pwovèb 4:18)

 1. 1. Pwofèt lontan yo te anvi konn Kris la,

  Li menm sèl espwa limanite.

  Lespri Bondye te fè konnen l’ap vini

  Pou’l delivre nou anba peche.

  Jezi Kris se Wa, l’ap reye kounye a,

  Gen anpil prèv ki montre sa.

  Se yon onè pou nou konn bagay sa yo

  Ki enterese zanj nan syèl la!

  (REFREN)

  Kounye a, wout nou vin pi klere,

  Chak jou nou vin gen plis limyè.

  Nou pi byen konprann panse Bondye.

  Li gide nou, li fè’n wè klè.

 2. 2. Seyè a chwazi yon esklav ki fidèl

  Pou ban nou manje nan bon moman.

  Limyè verite a vin pi klè chak jou.

  Wi, li bèl, li senp e li touchan.

  Chemen an pi klè, nou gen plis asirans.

  N’ap mache nan bonjan limyè.

  Ann di Jewova, Bondye nou an, mèsi,

  Pou chemen an li fè vin pi klè.

  (REFREN)

  Kounye a, wout nou vin pi klere,

  Chak jou nou vin gen plis limyè.

  Nou pi byen konprann panse Bondye.

  Li gide nou, li fè’n wè klè.