JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

(Ebre 10:24, 25)

 1. 1. Lè youn toujou ankouraje lòt

  Pou’n sèvi Bondye fidèlman,

  Lanmou nou genyen an vin pi fò,

  Nou ini, nou anpè toutan.

  Lanmou ki gen pami frè nou yo

  Ban nou fòs pou nou andire.

  Kongregasyon an se yon refij,

  Ladan’l nou an sekirite.

 2. 2. Yon pawòl moun di nan bon moman

  Kapab ban nou konsolasyon.

  Yon moun ki ankouraje’n konsa

  Montre li renmen nou toutbon.

  Ala sa bon lè’n travay ansanm

  E lè nou gen menm esperans!

  Konsa, youn chèche fòtifye lòt,

  Youn ede lòt avèk pasyans.

 3. 3. Ann fikse je’n sou jou Bondye a,

  Ann tann li, paske li pa lwen.

  Li enpòtan pou nou reyini

  Pou’n kontinye wout la anbyen.

  Nou vle sèvi Bondye pou toutan

  Bò kot frè’n yo nan inite.

  Donk, se pou youn ankouraje lòt

  Mache avèk fidelite.