JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

(Pwovèb 3:1, 2)

 1. 1. Pi bon chemen an se chemen laverite,

  Men, pèsonn pa ka suiv li pou ou.

  Tout sa Bondye di se verite, fò’w koute.

  L’ap toujou beni’w anretou.

  (REFREN)

  Viv ak verite,

  Kite’l gide tout lavi’w.

  E konsa, w’ap gen

  Lajwa Bondye bay

  Lè moun viv ak verite.

 2. 2. Si’w bay tout ou menm pou’w fè travay Wayòm nan,

  Wi, si’w zele pou’w sèvi Bondye,

  W’ap jwenn gwo byenfè avèk anpil kè kontan,

  E w’ap viv pou letènite.

  (REFREN)

  Viv ak verite,

  Kite’l gide tout lavi’w.

  E konsa, w’ap gen

  Lajwa Bondye bay

  Lè moun viv ak verite.

 3. 3. Devan Jewova, nou tout se timoun piti,

  Nou bezwen konsèy ak direksyon.

  Mache ak Bondye chak jou kòm de bon zanmi,

  W’ap jwenn anpil benediksyon.

  (REFREN)

  Viv ak verite,

  Kite’l gide tout lavi’w.

  E konsa, w’ap gen

  Lajwa Bondye bay

  Lè moun viv ak verite.