JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

(Pwovèb 27:11)

 1. 1. Nou ba’w tout lavi nou Bondye

  Pou nou ka fè tout sa ou vle.

  Nou konnen si nou aji byen,

  N’ap fè kè’w kontan, o Souvren.

 2. 2. Ou gen yon esklav sou tè a

  K’ap fè konn non’w, k’ap ba ou glwa.

  Li ban’n manje nan bon moman,

  Sa ban nou fòs e nou kontan.

 3. 3. Ban nou lespri sen ou tanpri,

  Pou’l ede nou pwodui bon fwi.

  Nou vle louwe’w ak tout kè nou,

  E nou vle rejwi kè’w chak jou.