JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

(Lik 5:13)

 1. 1. Jezi Kris renmen’n ak tout kè’l.

  Li kite Papa’l ki nan syèl.

  Li te toujou pran swen

  Moun ki nan bezwen.

  Li te preche ak anpil zèl,

  Li te ede gason kou fi,

  Moun ki enfim, moun k’ap soufri.

  Li ranpli misyon’l ak fidelite.

  Ak amou, li di: “Wi, mwen vle.”

 2. 2. N’ap chèche suiv egzanp li bay,

  N’ap fè sa nan tout ti detay.

  N’ap travay pou’n ede

  Moun nou rankontre

  Pou yo obeyi Kris san fay.

  N’ap ede moun ki nan bezwen,

  Kit se vèv, kit se òfelen.

  Donk, si se nou menm yo ta adrese,

  N’ap byen kontan di: “Wi, mwen vle.”