JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

(Sòm 127:3-5)

 1. 1. Lè yon mari ak madanm li

  Vin gen yon pitit, se yon bon nouvèl.

  Yo gen yon byen, men yo dwe sonje

  Li pa pou yo, pa pou yo sèl.

  Se Bondye ki konfye yo byen sa’,

  Li menm ki se sèl vrè Sous lavi a.

  Li bay paran yo bon direksyon

  Pou yo suiv chemen ki pi saj la.

  (REFREN)

  Se yon trezò nou gen nan men nou,

  Bondye konfye’n yon byen sakre.

  Pi gwo bagay nou ka fè pou yo

  Se leve yo jan Bondye vle.

 2. 2. Se pou’n met pawòl Bondye yo

  Nan kè’n ak nan lespri’n tout lajounen.

  Pataje yo avèk pitit nou,

  Se travay nou, se pou’n fè’l byen.

  Lè nou ansanm, pale avèk yo,

  Lè n’ap mache e lè n’ap repoze.

  Lè yo vin gran, sa ap ede yo

  Rete fidèl pou letènite.

  (REFREN)

  Se yon trezò nou gen nan men nou,

  Bondye konfye’n yon byen sakre.

  Pi gwo bagay nou ka fè pou yo

  Se leve yo jan Bondye vle.