JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

(Women 7:14-25)

 1. 1. Bondye konnen byen nou renmen’l anpil.

  Men’n bezwen gen metriz: nou peche fasil.

  Se yon tandans ki ka fè’n peri.

  Si’n suiv lwa Bondye, n’ap jwenn lavi.

 2. 2. Satan eseye tante’n toulejou,

  E peche ki nan nou vle dirije nou.

  Grasa Jewova n’ap ka chape,

  Pawòl li pi fò pase peche.

 3. 3. Aksyon nou poze ka sal non Bondye,

  Se pou’n fè gwo efò pou sa pa rive.

  Chak jou, annou fikse objektif

  Pou’n metrize nou, pou’n veyatif.