Nan Ministè Wayòm nan, n ap jwenn enfòmasyon sou yon seri reyinyon Temwen Jewova yo fè, men yo: Etid biblik kongregasyon an, Lekòl ministè teyokratik ak reyinyon sèvis.

Note sa: Nan kèk lang, gen kèk enfòmasyon ki nan edisyon enprime a nou gendwa pa jwenn nan edisyon ki sou sit la.