Jezi Kris se Pitit Jewova, e se pi bon zanmi l. Anvan Jezi te viv kòm moun sou tè a, li t ap viv nan syèl la kòm yon kreyati espirityèl pisan (Jan 17:5). Annapre, li te vin sou tè a pou l anseye laverite sou Bondye (Jan 18:37). Li te bay lavi l kòm moun, pou l te sove moun ki obeyisan yo anba peche ak lanmò (Women 6:23). Kounye la a, Jezi se Wa nan Wayòm Bondye a. Wayòm sa a, se yon gouvènman ki nan syèl la ki pral fè tè a tounen yon Paradi. — Revelasyon 19:16.

Zanj yo se zanmi Bondye yo ye tou. Zanj yo pa t kòmanse lavi yo kòm moun sou tè a. Bondye te kreye yo nan syèl la, anvan li te fè tè a (Jòb 38:4-7). Gen plizyè milyon zanj ki egziste (Dànyèl 7:10). Yo se zanmi Bondye, se nan syèl y ap viv, e yo vle pou lèzòm aprann laverite sou Jewova. — Revelasyon 14:6, 7.

Bondye gen zanmi sou tè a tou. Li rele yo temwen li. Nan yon tribinal, yon temwen la pou l di sa l konnen sou yon moun oswa sou yon bagay. Temwen Jewova yo ap di sa yo konnen sou Jewova, sa yo konnen sou objektif li genyen (Ezayi 43:10). Menm jan ak zanj yo, Temwen yo vle ede w aprann laverite sou Jewova. Yo vle w vin zanmi Bondye tou.