Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki sa Labib anseye toutbonvre?

 APENDIS

Pwofesi Danyèl la predi Mesi a ta gen pou vini

Pwofesi Danyèl la predi Mesi a ta gen pou vini

PWOFÈT Danyèl te pase sou tè a sa gen plis pase 500 an anvan nesans Jezi. Sepandan, Jewova te revele yon seri enfòmasyon bay Danyèl ki t ap pèmèt nou idantifye moman kote Jezi t ap wen, kote l t ap vin Mesi oswa Kris. Men sa yo te di Danyèl: “E ou dwe konnen e ou dwe gen klèvwayans, depi pawòl la soti pou yo restore Jerizalèm e pou yo rebati l rive jiska Mesi,  Lidè a, ap gen sèt semèn, epitou ap gen swasannde semèn.” — Danyèl 9:25.

Pou nou jwenn moman Mesi a t ava vini, toudabò, nou bezwen konnen kòmansman peryòd ki t ap mennen nan Mesi a. Selon pwofesi a, sa ta dwe fèt “depi pawòl la soti pou yo restore Jerizalèm e pou yo rebati l”. Ki lè “pawòl la te soti”? Selon Neyemya, yon ekriven biblik, pawòl pou yo rebati miray Jerizalèm nan te soti “nan ventyèm ane wa Atakzèksès”. (Neyemya 2:1, 5-8.) Istoryen yo konfime ane 474 anvan epòk nou an se te premye ane konplè rèy Atakzèksès.  Donk, 20yèm ane rèy li a se te an 455 anvan epòk nou an. Kounye a, nou konnen kòmansman peryòd pwofesi mesyanik Danyèl la: ane 455 anvan epòk nou an.

Danyèl fè konnen konbyen tan ki t ap pase jiskaske “Mesi, Lidè a” parèt. Pwofesi a di ap gen “sèt semèn, epitou ap gen swasannde semèn”, swa yon total 69 semèn. Konbyen tan peryòd sa a reprezante? Plizyè tradiksyon Labib fè konnen se pa semèn sèt jou, men se semèn ane. Sa vle di, chak semèn reprezante setan. Fason sa a pou yo pale de semèn ane, oswa gwoup setan, pa t etranj pou Juif nan tan lontan yo. Pa egzanp, yo te konn obsève yon ane Saba chak setan (Egzòd 23:10, 11). Donk, 69 semèn pwofetik yo vin bay 69 gwoup, e chak gwoup gen 7 an, swa yon total 483 an.

Kounye a, tout sa nou gen pou n fè, se konte. Si nou konte 483 an soti nan ane 455 anvan epòk nou an, sa mennen nou nan ane 29 epòk nou an. Se egzakteman nan ane sa a Jezi te batize e li te vin Mesi * (Lik 3:1, 2, 21, 22)! Èske sa se pa yon pwofesi biblik ki akonpli yon fason estrawòdinè?

^ § 2 Soti nan ane 455 anvan epòk nou an, pou rive nan ane 1 anvan epòk nou an, sa fè 454 an. Soti nan ane 1 anvan epòk nou an, pou rive nan ane 1 epòk nou an, sa fè ennan (pa t gen ane zewo). Epi, soti nan ane 1 epòk nou an pou rive nan ane 29 epòk nou an, sa fè 28 an. Lè w adisyone twa chif sa yo, sa bay yon total 483 an. Jezi te “elimine” nan lanmò nan ane 33 epòk nou an, pandan 70yèm semèn ane a (Danyèl 9:24, 26). Gade chapit 11 liv Prêtons attention à la prophétie de Daniel!, ak Étude perspicace des Écritures, volim 2, paj 995-7. Toule de liv sa yo, se Temwen Jewova ki pibliye yo.