• Filyal Temwen Jewova yo: 90

 • Peyi ki bay rapò: 240

 • Kongregasyon: 120 053

 • Asistans Memoryal: 20 175 477

 • Moun ki pran anblèm: 18 564

 • Maksimòm pwoklamatè *: 8 457 107

 • Mwayèn pwoklamatè ki remèt rapò chak mwa: 8 248 982

 • Akwasman parapò ak 2016: 1,4

 • Kantite moun ki batize *: 284 212

 • Mwayèn pyonye pèmanan * chak mwa: 1 249 946

 • Mwayèn pyonye oksilyè chak mwa: 439 571

 • Kantite èdtan yo fè ap preche: 2 046 000 202

 • Mwayèn etid biblik * chak mwa: 10 071 524

Pandan ane sèvis 2017 la *, Temwen Jewova yo te depanse plis pase 202 milyon dola ameriken pou ede pyonye espesyal yo, misyonè yo ak siveyan sikonskripsyon yo nan sèvis yo. Toupatou sou tè a, gen 19 730 Betelit k ap travay nan Betèl yo. Yo tout fè pati Lòd entènasyonal sèvitè espesyal aplentan Temwen Jewova yo.

^ § 7 Yon pwoklamatè se yon moun ki pran tan pou l preche bon nouvèl Wayòm Bondye a regilyèman (Matye 24:14). Pou w ka konnen ki jan nou fè pou n konnen kantite moun k ap fè travay sa a, al sou sit jw.org la epi gade atik ki gen tit: “Konbyen Temwen Jewova ki gen sou tè a?

^ § 10 Pou w ka jwenn plis enfòmasyon konsènan sa w dwe fè pou w batize antanke Temwen Jewova, al sou sit jw.org la epi gade atik ki gen tit: “Ki jan m ka vin yon Temwen Jewova?

^ § 11 Yon pyonye se yon Temwen Jewova batize ki bay bon egzanp ki chwazi pase yon kantite tan byen presi ap preche bon nouvèl la chak mwa.

^ § 14 Pou plis enfòmasyon, al sou sit jw.org la epi gade atik ki gen tit: “Ki sa yon etid Labib ye?

^ § 15 Ane sèvis 2017 la kòmanse 1ye septanm 2016 rive 31 out 2017.