Nan pati sa a, nou pral egzamine istwa yo rapòte nan Bib la ki demontre pisans Jewova genyen pou l kreye, pou l detwi, pou l pwoteje e pou l fè bagay yo tounen jan yo te ye anvan an. Lè nou konprann jan Jewova, ki “gen anpil pisans”, sèvi ak “pakèt enèji” li genyen an, sa ap fè kè nou kontan e sa ap fè nou ret bouch ouvè. — Izayi 40:26.