Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 ENDONEZI

Yo fyè pou yo pwoklame non Bondye

Yo fyè pou yo pwoklame non Bondye

Pandan tout ane entèdiksyon yo, avèk sajès, frè Endonezi yo te suiv konsèy Jezi te bay la, yo te montre yo “pridan tankou sèpan [toutpandan yo] inosan tankou pijon”. (Mat. 10:16.) Men, lè yo te leve entèdiksyon an, anpil nan yo te bezwen aprann preche “avèk kran”. — Tra. 4:31.

Pa egzanp, gen kèk frè ki te pè preche kay an kay e yo te fè etid ak nouvèl vizit sèlman. Gen lòt ki te pè pale ak Mizilman yo. Anpil nan yo te konn di yo se kretyen olye yo di yo se Temwen Jewova e yo te konn itilize tradiksyon Labib legliz lakretyente yo nan plas Tradiksyon monn nouvo a ki te ann endonezyen *. Gen lòt menm ki pa t alèz pou yo bay piblikasyon nou yo.

Frè yo te adopte kèk nan abitid sa yo pandan entèdiksyon an. Gen lòt abitid ki sot nan koutim lokal yo ki ankouraje moun fè konpwomi olye yo defann pozisyon yo oubyen pou yo aji anba anba olye yo aji byen klè. Ki jan frè yo t ap fè chanje?

Jewova te ede yo grasa konsèy yon seri frè ki gen matirite e ki gen bon relasyon ak Bondye te ba yo (Efe. 4:11, 12). Pa egzanp, an 2010, Stephen Lett, yon manm Kolèj santral la, te vizite Endonezi e se ak tout kè l li te ankouraje frè yo itilize Tradiksyon monn nouvo a pou yo defann non Bondye nan travay predikasyon an. Men sa Misja Beerens, yon misyonè, te rapòte: “Diskou frè Lett la te touche kè anpil pwoklamatè. Yo te vin konprann jan l enpòtan pou yo fè konnen yo se Temwen  Jewova e pou yo santi yo fyè lè y ap defann Pawòl Bondye a.”

Mizilman endonezyen yo te konn pran Temwen Jewova yo pou moun nan lòt relijyon ki di yo se kretyen yo. Pou rezon sa a, men ki enstriksyon Ministè Wayòm ann endonezyen an te bay: “Byen souvan, lè n fè konnen byen klè nou se Temwen Jewova depi nan premye konvèsasyon nou gen ak moun yo, se pi bon fason pou n kòmanse yon konvèsasyon. [...] Nou fyè dèske n reprezante Jewova, e nou vle fè moun yo konn non l ak objektif li nan tèritwa nou!” Men sa Shinsuke Kawamoto, k ap sèvi nan Betèl Endonezi a, rakonte: “Metòd dirèk sa a bay bon rezilta lè n itilize l avèk tak. Gen anpil Mizilman ki ta renmen konn kiyès Temwen Jewova yo ye. Yo ta renmen konnen sa k fè n diferan. Piske yo ta renmen konnen nou, sa pèmèt nou bay yon bon temwayaj.”

Yo te ankouraje pwoklamatè yo bay plis Toudegad ak Réveillez-vous! nan tèritwa a. Men sa Lothar Mihank, kowòdonatè filyal la, esplike: “Moun yo bezwen li peryodik nou yo pou yo ka konn kiyès nou ye. Peryodik yo aplani ‘teren’ an pou nou e yo fè moun yo anvi aprann laverite plis toujou. Lè n bay peryodik yo toupatou, nou bay plis moun posiblite pou yo aprann konnen Jewova.”

Temwayaj an piblik la bay bon rezilta

An 2013, biwo filyal Endonezi a te kòmanse ak de nouvo dispozisyon Kolèj santral la te apwouve: Temwayaj an piblik nan gwo vil yo ak temwayaj an piblik nan tèritwa kongregasyon an. Bèl dispozisyon sa yo t ap pèmèt plis moun tande bon nouvèl la ann Endonezi.

Yo te met premye tab pou bay temwayaj an piblik nan gwo vil yo nan yon gwo magazen ki vann aparèy elektwonik, nan Jakata delwès. Apre sa, kongregasyon nan  zòn nan te kòmanse itilize charyo ak tab pou bay temwayaj an piblik nan tèritwa yo. Nan ennan, yo te gentan ap itilize plis pase 400 tab ak charyo nan kad temwayaj an piblik la toupatou ann Endonezi. Ki rezilta sa te bay?

Men sa Yusak Uniplaita, yon ansyen nan Jakata, fè konnen: “Anvan n te kòmanse ak temwayaj an piblik la, kongregasyon nou an te konn mande 1 200 peryodik chak mwa. Sis mwa annapre, nou te mande 6 000 chak mwa. Kounye a, nou mande 8 000 chak mwa. Nou bay anpil liv ak bwochi tou.” Nan Medan, Soumatra dinò, gen yon ti gwoup pyonye ki te kòmanse itilize charyo nan kad temwayaj an piblik twa kote nan tèritwa yo. Pandan premye mwa a, yo te bay 115 liv ak anviwon 1 800 peryodik. De mwa annapre, gen anviwon 60 pyonye nan sèt kote ki te bay plis pase 1 200 liv ak 12 400 peryodik. Men sa Jesse Clark, yon misyonè, te di: “Nouvo metòd predikasyon sa yo fè frè yo vin chofe e yo ede n wè valè moun ki swaf laverite ann Endonezi. Nou fèk kare bay temwayaj an piblik!”

Yo sèvi ak lang ki touche kè moun yo

Endonezi se youn nan kote sou tè a ki chaje ak moun ki pale divès kalite lang *. Byenke pifò moun nan peyi a konn pale endonezyen, anpil nan yo pale lang moun pale nan zòn yo a, lang ki touche kè yo a.

Ekip tradiksyon Batak-Toba a nan Soumatra dinò.

An 2012, biwo filyal la te vle konnen ki bezwen ki genyen nan tèritwa ki pale tout lang sa yo. Men sa Tom Van Leemputten fè konnen: “Nou te kòmanse tradui piblikasyon nan 12 lang pou anviwon 120 milyon moun. Lè ekip tradiksyon nan lang javanèz la te fin wè echantiyon yon feyè nan lang javanèz, yo te pran kriye tèlman  yo kontan. Anfen, yo te resi gen manje espirityèl nan pwòp lang yo!”

Pifò kongregasyon te kontinye fè reyinyon ann endonezyen menm nan zòn kote pifò moun pale yon lòt lang nan kominote a. Men sa Lothar Mihank sonje: “An 2013, mwen menm ak Carmen, madanm mwen, te asiste yon asanble de jou, sou zile Nias, Soumatra dinò. Pifò nan 400 moun nan asistans lan te konn pale Nias, men, tout diskou yo te ann endonezyen. Apre n te fin pale ak oratè yo, nou te di moun yo nan asistans lan, demen, se nan lang Nias pwogram nan ap fèt. Nan demen, plis pase 600 moun te plen oditoryòm nan.” Men sa Carmen ajoute: “Sa klè, moun yo te vin plis konsantre sou pwogram nan pase premye jou a lè tout diskou yo te  ann endonezyen an. Yo te chofe nonsèlman pou yo koute pwogram nan e pou yo byen konprann mesaj ki sot nan Bib la nan lang pa yo.”

Yon moun soud k ap resevwa èd espirityèl.

Kounye a, menm moun soud ann Endonezi yo ka “tande” laverite nan lang pa yo. Depi 2010, ekip tradiksyon lang siy endonezyen an gentan tradui sèt bwochi ak uit feyè. Mete sou sa, biwo filyal la te sipèvize 24 klas lang siy, konsa, plis pase 750 moun te resevwa fòmasyon. Jodi a, gen 23 kongregasyon ak gwoup lang siy k ap ede anviwon twa milyon moun soud jwenn manje espirityèl ak konsolasyon ann Endonezi.

Aktyèlman, gen 37 ekip nan Depatman tradiksyon an. Gen 117 tradiktè ak 50 moun k ap bay èd nan 19 biwo tradiksyon toupatou ann Endonezi.

^ § 2 Edisyon konplè Tradiksyon monn nouvo a ann endonezyen te parèt an 1999. Tradiktè yo te fè setan ap travay di pandan entèdiksyon an pou yo fè tradiksyon sa a. Plizyè ane annapre, de volim ansiklopedi Labib ki rele Étude perspicace des Écritures yo ak CD-ROM Watchtower Library a te parèt ann endonezyen. Se pa ti travay tradiktè yo te fè!

^ § 2 Ann Endonezi, yo pale 707 lang, men, nan Papwazi Nouvèl Gine, alès Endonezi, yo pale 838 lang.