Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Liv aktivite Temwen Jewova yo — 2016

Endonezi

Endonezi

YON istwa vrèman enteresan konsènan kèk gason ak fi ki gen imilite e ki te gen ase kran pou yo kenbe fèm malgre yo t ap fè fas ak pwoblèm politik, opozisyon relijye e malgre yo te fè 25 an anba yon entèdiksyon klèje legliz yo t ap soutni. Aprann istwa yon frè ki te gen non l enskri nan yon lis moun kominis yo te prevwa touye ak istwa yon ansyen chèf kriminèl ki te vin yon kretyen ki gen matirite. Li yon istwa touchan konsènan de jèn fi soud ki te vin bon zanmi e apre sa, yo te vin konnen yo se sè chanèl. Epi, aprann kòman pèp Jewova a jwenn bon rezilta nan fason yo pataje bon nouvèl la ak pi gwo popilasyon mizilman ki sou tè a.

NAN SEKSYON SA A

Yon koudèy sou Endonezi

Chèche gen yon ide byen rapid sou tèritwa, popilasyon ansanm ak koutim pi gwo achipèl ki gen nan monn nan.

Komès epis

Nan 16yèm syèk la, se komès epis ki te baz ekonomi monn nan.

“Se la m vle kòmanse!”

Yon ti kantite kòlpòtè zele (pyonye) nan peyi Ostrali te fè fas ak anpil difikilte toutpandan yo t ap kòmanse travay predikasyon an.

Fason yo te konn preche

Emisyon radyo yo ak kèk temwen ki te sou yon bato te fè anpil advèsè ann Endonezi vin an kòlè kont laverite.

Mouvman Bibelkring nan

Mouvman relijye sa a te baze sou piblikasyon Temwen Jewova yo, men, li te viktim rezònman lèzòm.

Li te bay richès espirityèl yo anpil valè

Yon pakèt atoufè te dechouke kay Thio Seng Bie pandan l t ap gade, sepandan, yo te kite yon bagay li te bay plis valè pase sa l te pèdi yo.

Java delwès bay bon rezilta

Pandan yo t ap met entèdiksyon sou piblikasyon yo tikras pa tikras, Temwen yo te chèche bon mwayen pou yo kontinye fè travay predikasyon an.

Anba jouk japonè yo

Pandan Dezyèm Gè mondyal la, gen kèk Temwen ki te jwenn yon fason pou yo anrejistre yo devan otorite japonè yo san yo pa patisipe nan zafè lagè.

Yon pyonye ki gen kran

Pandan 60 an André Elias te fè nan sèvis Jewova a, li te kenbe entegrite l aktout yo te entèwoje l e yo te maltrete l.

Misyonè Galaad yo rive

Premye misyonè ki te jwenn fòmasyon nan Lekòl Galaad yo te rive pou ede travay predikasyon an gaye byen rapid.

Travay la rive nan lès

Èske opozisyon klèje a t ap reyisi fwa sa a?

Plis misyonè rive

Kondisyon pou preche bon nouvèl la te vin deteryore byen rapid nan mitan ane 1970 yo.

Yon vrè pitit fi Sara

Titi Koetin te soumèt li devan mari l ak tout kè l e l te jwenn anpil benediksyon annapre.

Yon kongrè nou pap janm bliye

Asanble “La bonne nouvelle éternelle” ki te fèt an 1963 a te reyisi aktout anpil gwo difikilte.

M te chape anba yon soulèvman kominis

Yo te deja fouye tonm Ronald Jacka.

Senkant an kòm pyonye espesyal

An 1964, nan Papwazi delwès, gen yon pastè potestan ki te di: ‘M ap retire tout Temwen Jewova nan Manokwari!’ Èske l te rive fè sa?

Yon chèf kriminèl ki vin yon sitwayen onèt

Direktè ransèyman an te mande: “Ki sa Temwen Jewova yo ap fè toutbonvre ann Endonezi?”

Nou detèmine pou n kontinye vanse

Ki sa k te pouse kèk moun k ap gade pou yo di “Temwen Jewova yo tankou grenn klou”?

Yo pa abandone reyinyon yo

Lè yo te leve entèdiksyon yo te met sou Temwen Jewova yo, gen yon otorite nan gouvènman an ki te di: “Se pa dokiman sa a ki ban nou libète pou n adore.”

Lanmou kretyen yo demontre lè gen katastwòf natirèl

Temwen Jewova yo te aji san pèdi tan apre yon tranblemanntè te fin frape Gounoungsitoli, ann Endonezi.

Nou pa t fè konpwomi ak lafwa nou

Daniel Lokollo sonje jan gad prizon yo te pèsekite l.

Nou vivan paske n te obeyi!

Tansyon ki te eklate ant Mizilman yo ak kretyen yo te lakòz yon sitiyasyon kritik pou Temwen Jewova yo.

Travay la kontinye avanse

Yonfwa yo fin leve entèdiksyon an, frè yo te jwenn byenfè nan twa bagay enpòtan.

Yo fyè pou yo pwoklame non Bondye

Ki fason Temwen yo te rive fè fas ak difikilte yo jwenn pou yo met kran sou yo akoz abitid yo ak kilti yo?

Yon biwo filyal ki nan syèl la

Moun k ap chèche yon lòt kote pou yo preche yo rive jwenn kote sa a.

Jewova beni n plis pase sa n te atann!

Moun nan kongregasyon ki nan vilaj Tugala a, ann Endonezi, te resevwa yon benediksyon yo pa t atann.

Nou vin ansanm ankò!

De sè soud ann Endonezi te separe lè yo te bay youn pou adopsyon, men, laverite te fè yo reyini ansanm ankò.