Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Leson ou kapab aprann nan Bib la

 LESON 45

Yon wayòm ki divize

Yon wayòm ki divize

Lè Salomon te konn adore Jewova, te gen lapè ann Izrayèl. Men, Salomon te vin marye ak anpil fi ki te soti nan lòt peyi, e madanm li yo te konn adore zidòl. Tikras pa tikras, Salomon te vin chanje, e l te kòmanse ap adore zidòl tou. Jewova te vin fache anpil. Li te di Salomon: ‘M ap retire pèp Izrayèl la nan men fanmi w e m ap fè l fè de pati. M ap bay youn nan sèvitè w yo pati ki pi gwo a, e fanmi w ap dirije pati ki pi piti a.’

Jewova te fè yon lòt bagay pou l montre byen klè ki desizyon li te pran. Yon lè, Jewobowam, youn nan sèvitè Salomon yo, t ap vwayaje sou yon wout e l te rankontre pwofèt Ayija. Ayija chire rad li fè 12 moso e li di Jewobowam: ‘Jewova ap pran wayòm Izrayèl la nan men fanmi Salomon e l ap separe l an de. Pran dis nan moso sa yo paske w ap vin wa dis tribi.’ Wa Salomon te tande sa e li te vle touye Jewobowam! Se sa k fè, Jewobowam te kouri al ann Ejip. Lè Salomon te mouri, Wobowam, pitit gason l lan te vin wa. Lè sa a, Jewobowam te santi anyen pap rive l si l tounen ann Izrayèl.

 Ansyen ann Izrayèl yo te di Wobowam: ‘Si w byen aji ak pèp la, y ap fidèl avè w.’ Men, zanmi Wobowam ki te pi jèn yo te di l: ‘Se pou w di ak pèp la! Fè yo travay pi di!’ Wobowam te koute konsèy jèn zanmi l yo. Li te aji di ak pèp la, se sa k fè yo te leve kont li. Yo te fè Jewobowam wa sou dis tribi ki te vin tounen wayòm Izrayèl la. Yo te rele de lòt tribi yo wayòm Jida a, e de tribi sa yo te ret fidèl ak Wobowam. Kounye a, 12 tribi Izrayèl yo te vin divize.

Jewobowam pa t vle moun li t ap dirije yo al Jerizalèm, nan wayòm Wobowam nan, pou y al adore Bondye. Èske w konn pou ki sa? Se paske Jewobowam te pè pou yo pa t kite l pou y al jwenn Wobowam. Se sa k fè li te fè de ti bèf annò e li di pèp li a: ‘Jerizalèm twò lwen. Nou ka adore isit la.’ Pèp la te kòmanse adore ti bèf annò yo e yo te bliye Jewova ankò.

“Pa mete tèt nou anba menm jouk ak moun ki pa kwayan, piske jouk sa a t ap miwomiba. Paske, ki relasyon ki genyen ant sa ki jis ak sa Lalwa kondane? [...] Oswa ki sa yon moun ki kwayan gen pou l wè ak yon moun ki pa kwayan?” — 2 Korentyen 6:14, 15.