Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 LESON 18

Yon pye pikan ki gen dife ladan l

Yon pye pikan ki gen dife ladan l

Moyiz te pase 40 an ap viv Madyan. Li te marye e l te vin gen pitit. Yon jou, pandan Moyiz t ap pran swen mouton l yo bò Mòn Sinayi, li te wè yon bagay ki te fè l sezi. Te gen yon pye pikan ki te gen dife ladan l, men pye pikan an pa boule! Lè Moyiz avanse pou l wè sa k fè sa, li tande yon vwa nan touf pikan an ki di l: ‘Moyiz! Pinga w vin pi pre pase kote w ye a. Retire sandal ou paske kote w kanpe a se yon kote ki sakre.’ Se Jewova ki te sèvi ak yon zanj pou l pale ak Moyiz.

Moyiz te pè, se sa k fè l te kouvri figi l. Vwa a te di l: ‘Mwen wè soufrans Izrayelit yo. Mwen pral delivre yo anba men Ejipsyen yo e m ap mennen yo nan yon bon peyi. Se ou menm ki pral fè pèp mwen an soti nan peyi Ejip.’ Èske w pa panse sa te ka fè Moyiz sezi?

Moyiz te mande Bondye: ‘Ki sa m pou m di lè pèp la mande m kiyès ki voye m?’ Bondye reponn: ‘Di yo se Jewova, Bondye Abraram nan, Bondye Izarak la ak Bondye Jakòb la ki voye w.’ Epi, Moyiz di: ‘E si pèp la pa koute m?’ Jewova te bay Moyiz prèv l ap ede l. Li te mande Moyiz pou l lage baton l lan atè. Apre sa, baton an te tounen yon koulèv! Lè Moyiz pran koulèv la nan ke, li te tounen yon baton ankò. Epi, Jewova di: ‘Lè w fè mirak sa a, sa ap montre se mwen ki voye w.’

Moyiz di: ‘Mwen pa konn pale byen.’ Epi, men pwomès Jewova te fè Moyiz: ‘M ap di w sa pou w di e m ap voye Arawon, frè w la, avè w pou ede w.’ Piske Moyiz te konnen Jewova te avè l, li te pran madanm li ak pitit gason l yo e li retounen ann Ejip.

“Pa enkyete nou pou fason n ap gen pou nou pale oswa pou sa n ap gen pou nou di, paske n ap konnen sa n ap gen pou nou di a lè lè a rive.” — Matye 10:19.