Nan seksyon sa a, nou pral fè konesans ak Jozèf, Jòb, Moyiz ak Izrayelit yo. Yo tout te soufri anpil anba men Dyab la. Genyen yo te fè enjistis, genyen ki t al nan prizon, ki te vin esklav e ki te menm pèdi lavi yo. Epoutan, Jewova te pwoteje yo plizyè fason. Si w se yon papa oswa yon manman, ede pitit ou konprann ki jan sèvitè Jewova sa yo te soufri anpil san yo pa t pèdi lafwa.

Jewova te fè dis malè tonbe sou tout dye nan peyi Ejip yo pou l montre li gen plis pouvwa pase yo. Montre ki jan Jewova te pwoteje pèp li a nan tan lontan e ki jan l fè sa nan epòk nou an.