Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Leson ou kapab aprann nan Bib la

 LESON 99

Yon gadyen prizon aprann laverite

Yon gadyen prizon aprann laverite

Te gen yon tifi nan vil Filip ki te esklav e ki te gen yon demon sou li. Demon an te sèvi ak tifi a pou l fè moun konnen sa k pral rive yo. Konsa, tifi a te fè mèt li yo fè anpil lajan. Lè Pòl ak Silas te vin nan vil Filip, tifi a te suiv yo toupatou pandan plizyè jou. Demon an te fè tifi a di byen fò: “Mesye sa yo se esklav Bondye, Sila a ki nan pi gwo pozisyon an.” Alafen, Pòl di demon an: ‘Nan non Jezi, soti sou li!’ Epi, demon an soti sou tifi a.

Lè mèt li yo wè yo pa ka fè lajan avè l ankò, yo vin fache anpil. Yo mennen Pòl ak Silas al devan majistra yo, yo di: ‘Mesye sa yo pa respekte lalwa e y ap fè dezòd nan tout vil la!’ Majistra yo te bay lòd pou yo bat Pòl ak Silas, e pou yo mete yo nan prizon. Gadyen prizon an te mete yo nan kacho ki pi fon nan prizon an e li met pye yo nan blòk an bwa pou yo pa ka bouje.

Pòl ak Silas te chante louwanj pou Jewova e prizonye yo te tande yo k ap chante. Bridsoukou, nan mitan nuit lan, gen yon gwo tranblemanntè ki sakaje tout prizon an. Pòt prizon yo te ouvè, chenn ki te mare prizonye yo tonbe atè e blòk an bwa ki te nan pye yo te ouvri. Gadyen prizon an kouri antre nan prizon an e li wè pòt yo tou ouvè. Li te panse tout prizonye yo te sove, se sa k fè li te pran epe l pou l touye tèt li.

Menm moman an, Pòl di byen fò: ‘Pa fè tèt ou mal! Nou tout la!’ Gadyen prizon an kouri antre e li met ajenou devan Pòl ak Silas. Li mande yo: “Mesye, ki sa pou m fè pou m ka sove?” Yo di l: ‘Se pou ou menm ak tout moun lakay ou kwè nan Jezi.’ Apre sa, Pòl ak Silas anseye yo pawòl Jewova e gadyen prizon an ak tout moun lakay li te batize.

“Moun ap met men sou nou, y ap pèsekite nou, y ap livre nou nan sinagòg yo pou yo jije nou, y ap mete nou nan prizon e y ap trennen nou devan wa ak gouvènè poutèt non mwen. Sa ap ban nou okazyon pou nou bay temwayaj.” — Lik 21:12, 13.