Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Leson ou kapab aprann nan Bib la

 LESON 78

Jezi preche mesaj Wayòm nan

Jezi preche mesaj Wayòm nan

Yon ti tan apre Jezi fin batize, Jezi te kòmanse preche, li te konn di: ‘Wayòm Bondye a vin pi pre.’ Gen disip ki te konn suiv li lè l t ap vwayaje nan tout Galile ak nan Jide. Lè Jezi retounen Nazarèt, vil kote l te fèt la, li t al nan sinagòg la, li ouvè woulo Ezayi a, e l te li byen fò: ‘Jewova ban m lespri sen pou m ka preche bon nouvèl la.’ Ki sa sa te vle di? Sa te vle di menmsi moun yo te vle wè Jezi k ap fè mirak, premye rezon ki fè l te resevwa lespri sen se pou l te ka preche bon nouvèl la. Apre sa, Jezi di moun ki t ap koute l yo: ‘Pwofesi sa a reyalize jodi a.’

Annapre, Jezi t al bò lanmè Galile a, kote l te rankontre kat nan moun ki t ap vin disip li yo ki te pechè pwason. Li te envite yo vin avè l, li te di: ‘Vin avè m, e m ap fè nou vin pechè moun.’ Mesye sa yo se te Pyè, Andre, Jak ak Jan. Lapoula, yo te kite biznis peche pwason an, epi yo suiv Jezi. Yo t al preche konsènan Wayòm Jewova a nan tout Galile. Yo te preche nan sinagòg yo, nan mache ak nan lari. Te gen yon gwo foul moun ki t ap suiv yo tout kote y ale. Moun tout kote te tande pale de Jezi, menm moun ki nan Siri.

Rive yon lè, Jezi te bay kèk nan moun ki t ap suiv li yo pouvwa pou yo geri moun e pou yo chase demon. Gen lòt moun ki te konn akonpaye l lè l ap preche sot nan yon vil al nan yon lòt, e sot nan yon bouk al nan yon lòt. Te gen kèk medam fidèl ki te konn pran swen Jezi ak disip li yo, tankou Mari, moun Magdala a, Jàn, Sizàn ak lòt ankò.

Apre Jezi te vin bay disip li yo fòmasyon, li te voye yo al preche. Pandan yo t ap vwayaje nan tout Galile, gen anpil lòt moun ki te vin disip e ki te vin batize. Te tèlman gen anpil moun ki te vle vin disip Jezi, Jezi te konpare yo ak yon gwo jaden ki pare pou rekòt. Men sa Jezi te di: ‘Priye Jewova pou l voye plis moun vin travay nan rekòt la.’ Annapre, li te chwazi 70 nan disip  li yo e li te voye yo al preche de pa de nan tout Jide. Yo te anseye tout kalite moun konsènan Wayòm nan. Lè disip yo retounen, yo te chofe pou yo di Jezi sa k te pase. Dyab la pa t kapab fè anyen pou l kanpe travay predikasyon an.

Jezi te asire l disip li yo t ap kapab kontinye fè travay enpòtan sa a lè l retounen nan syèl la. Li te di yo: ‘Preche bon nouvèl la sou tout tè a. Anseye moun yo Pawòl Bondye, epi batize yo.’

“Mwen dwe al anonse bon nouvèl Wayòm Bondye a nan lòt vil yo tou, paske se pou sa Bondye te voye m.” — Lik 4:43.