Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Leson ou kapab aprann nan Bib la

 LESON 80

Jezi chwazi 12 apot li yo

Jezi chwazi 12 apot li yo

Apre Jezi te fin pase ennan edmi ap preche, li te dwe pran yon desizyon enpòtan. Kiyès li t apral chwazi pou travay bò kote l? Kiyès li t apral bay fòmasyon pou vin pran latèt nan kongregasyon an? Pou Jezi te ka pran desizyon sa yo, li te bezwen èd Jewova. Se sa k fè li t al sou yon mòn, kote l te ka ret poukont li, e li te pase tout yon nuit ap priye. Nan maten, Jezi te rele kèk nan disip li yo, epi li chwazi 12 apot yo. Non kiyès nan apot yo ou sonje? Men non yo: Pyè, Andre, Jak, Jan, Filip, Batèlmi, Toma, Matye, Jak ki pitit Alfe a, Tade, Simon ak Jida Iskaryòt.

Andre, Pyè, Filip, Jak

Douz apot yo te konn vwayaje ansanm avè l. Apre l te fin ba yo fòmasyon, li te voye yo al preche poukont yo. Jewova te ba yo pouvwa pou yo chase demon e pou yo geri malad.

Jan, Matye, Batèlmi, Toma

Jezi te rele 12 apot yo zanmi l e l te fè yo konfyans. Pou Farizyen yo, apot yo se te moun ki pa fè gwo etid e ki pa nan gwo pozisyon. Men, Jezi te ba yo fòmasyon pou travay yo  t apral fè a. Yo t ap gen pou yo ansanm ak Jezi nan moman ki te pi enpòtan nan lavi l, tankou anvan l mouri ak lè l te fin resisite. Pifò nan 12 apot yo te moun Galile menm jan ak Jezi. Gen kèk ladan yo ki te marye.

Jak, pitit Alfe, Jida Iskaryòt, Tade, Simon

Apot yo te moun ki enpafè, sa vle di yo te konn fè erè. Gendelè, yo te konn pale san reflechi e yo te konn pran move desizyon. Pafwa, yo pa t gen pasyans. Yo te menm konn ap diskite pou yo konnen kiyès ki pi enpòtan. Men, yo te yon seri bon moun ki renmen Jewova. Se yo ki t apral premye moun ki t ap gen yon travay enpòtan pou yo fè nan kongregasyon an lè Jezi fin ale.

“Mwen rele nou zanmi, paske mwen fè nou konnen tout bagay mwen tande Papa m di.” — Jan 15:15.