Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 CHAPIT 10

Fanmi Jezi vwayaje al Jerizalèm

Fanmi Jezi vwayaje al Jerizalèm

LIK 2:40-52

  • JEZI GEN DOUZAN E L AP POZE ANSEYAN YO KESYON

  • JEZI FÈ KONNEN JEWOVA SE ‘PAPA L’

Sezon prentan an rive. Se moman pou Jozèf ak fanmi l ansanm ak zanmi yo ak lòt fanmi fè yon vwayaj yo abitye fè chak ane pou y al Jerizalèm pou yo selebre fèt Pak la, jan Lalwa te mande sa (Detewonòm 16:16). Pou yon moun vwayaje sot Nazarèt pou l desann Jerizalèm, l ap fè anviwon 120 kilomèt. Nan moman sa a, moun te okipe anpil e yo te kontan anpil tou. Kounye a, Jezi gen 12 an, e li chofe anpil pou l rive nan fèt la, e l pa ka tann pou l rive toupre tanp lan ankò.

Pou Jezi ak fanmi l, fèt Pak la pa dire yon jounen sèlman. Jou ki vin apre fèt Pak la se premye jou fèt Pen san ledven an ki dire sèt jou (Mak 14:1). Yo konsidere fèt sa a kòm yon pati nan sezon fèt Pak la. Se poutèt sa tout vwayaj la dire anviwon de semèn, sa gen ladan l tan yo pran pou yo ale a ak tan yo pase Jerizalèm pou jis yo retounen Nazarèt. Men, ane sa a, akoz yon bagay ki rive ki gen rapò ak Jezi, vwayaj la dire yon ti tan anplis. Yo vin wè sa k rive a pandan yo t ap retounen sot Jerizalèm.

Pandan vwayaj la, Jozèf ak Mari panse Jezi nan mitan fanmi ak zanmi ki t ap vwayaje ansanm avèk yo pou y al nan nò a. Men, lè tout moun rete yon kote pou yo pase nuit lan, paran Jezi yo pa wè l. Konsa, y al chèche Jezi pami moun yo, men, yo pa jwenn li. Pitit gason yo a pa la ditou. Lè sa a, Jozèf ak Mari retounen Jerizalèm pou y al chèche l.

Yo pase tout yon jounen ap chèche l, men yo pa jwenn li. Se menm bagay la ki rive dezyèm jou a. Finalman, sou twazyèm jou a, yo ale nan tanp lan ki gen anpil pyès. Lè yo rive, yo wè Jezi ki chita nan mitan kèk anseyan juif. Li t ap koute yo, li t ap poze yo kesyon e yo te sezi akoz entèlijans li.

Mari mande Jezi: “Pitit mwen, poukisa w fè nou sa? Men papa w avè m ap chèche w ak kè kase.” — Lik 2:48.

Jezi montre l sezi poutèt yo pa t ka rive wè kote l te dwe ye. Men sa l mande yo: “Poukisa nou te oblije ap chèche m? Nou pa konnen se lakay Papa m pou m ye?” — Lik 2:49.

Kounye a, yo vin ansanm ankò. Jezi retounen lakay li Nazarèt ansanm ak Jozèf ak Mari, e li kontinye soumèt devan yo. Li te kontinye gen plis sajès e li te kontinye grandi fizikman. Byenke li te jèn, li te jwenn favè Bondye ak lèzòm. Wi, pandan Jezi te jèn, li kite yon bèl egzanp kòm yon moun ki pa t sèlman enterese nan bagay espirityèl, men ki te demontre respè pou paran l tou.