Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Jezi se chemen an, verite a, lavi a

 CHAPIT 71

Farizyen yo bay mesye ki te avèg la pwoblèm

Farizyen yo bay mesye ki te avèg la pwoblèm

JAN 9:19-41

  • FARIZYEN YO AP BAY MESYE KI TE AVÈG LA PWOBLÈM

  • CHÈF RELIJYE YO “AVÈG”

Piske Farizyen yo pa kwè Jezi fè mesye ki te fèt tou avèg la wè, yo rele paran mesye a. Paran mesye a konnen y ap fè fas ak yon sitiyasyon kote yo ka mete yo “deyò nan sinagòg la”. (Jan 9:22.) Yon bagay konsa ka fè yo pèdi amitye Juif yo, sa ki te ka lakòz fanmi yo jwenn anpil difikilte nan domèn sosyal ak ekonomik.

Farizyen yo poze paran mesye a de kesyon: “Èske se pitit nou an, li menm nou di ki te fèt tou avèg la? Kòman fè li wè kounye a?” Paran yo reponn: “Nou konnen se pitit nou an, e nou konnen li te fèt tou avèg. Men, nou pa konnen ni kòman l fè wè kounye a, ni ki moun ki fè l wè.” Menm lè pitit yo a te rakonte sa k te pase a, paran yo te pè pou fason Farizyen yo ka reyaji, men sa yo di: “Mande l. Li gen laj pou sa. Se pou l pale pou tèt li.” — Jan 9:19-21.

Kidonk, Farizyen yo rele mesye a ankò e yo di l yon bagay ki mal sou Jezi yon fason pou yo ka fòse l pale. Yo di l: “Di laverite pou w ka bay Bondye glwa. Nou konnen mesye sa a se yon pechè.” Mesye ki te avèg la pa vle di yo akizasyon yo a pa laverite, se sa k fè l di yo: “Mwen pa konnen si l se yon pechè oubyen si l pa yon pechè. Sèl sa m konnen, sèke mwen te avèg, e kounye a mwen wè.” — Jan 9:24, 25.

Etandone Farizyen yo pa vle kite sijè a, yo kontinye poze mesye a kesyon, yo mande l: “Ki sa l te fè? Kòman l te fè pou l fè w wè?” Mesye a montre l gen kouraj lè l di yo: “Mwen te di nou sa deja, nou pa t koute. Poukisa nou vle tande sa ankò? Èske nou vle vin disip li tou?” Farizyen yo fache, yo di l: “Se ou menm ki disip misye. Nou menm, nou se disip Moyiz. Nou konnen Bondye te pale ak Moyiz. Men kanta pou mesye sa a, nou pa konn kiyès ki voye l.” — Jan 9:26-29.

Mesye ki te avèg la montre jan l sezi pou sa yo di a, men sa l di: “Sa vrèman dwòl pou nou pa konn kiyès ki voye l, epoutan li fè m wè.” Mesye a fè yon rezònman ki lojik anrapò ak moun Bondye tande e ki gen apwobasyon l, li di: “Nou konnen Bondye pa koute pechè, men si yon moun gen lakrentif pou li e si l fè volonte l, moun sa a, li koute l. Depi nan tan lontan, pèsonn pa janm tande okenn moun fè yon moun ki te fèt tou avèg wè.” Epi mesye a di pawòl sa yo pou l fini: “Si se pa t Bondye ki te voye mesye sa a, li pa t ap ka fè anyen ditou.” — Jan 9:30-33.

Pou yo ka konteste rezònman mesye a fè a, yo avili l epi yo di l: “Ou fèt nan peche, epi w ap vin anseye nou?” Yo mete l deyò. — Jan 9:34.

Jezi tande sa k pase a, apre sa li jwenn mesye a, li di l: “Èske w gen lafwa nan Pitit lòm nan?” Mesye a reponn: “Kiyès li ye, mesye, pou m ka mete lafwa nan li?” Jezi di mesye a aklè: “Ou te wè l, e dayè, se li menm k ap pale avè w la a.” — Jan 9:35-37.

Mesye a reponn: “Wi Seyè, mwen gen lafwa nan li.” Mesye a montre respè ak lafwa l gen nan Jezi lè l pwostène devan l e Jezi di pawòl sa yo ki enpòtan anpil: “Mwen vin nan monn sa a pou Bondye ka jije l, pou moun ki pa wè yo ka wè e pou moun ki wè yo ka vin avèg.” — Jan 9:38, 39.

Farizyen yo konnen yo pa avèg. Men, e wòl yo jwe antanke gid nan domèn espirityèl la? Men sa yo mande pou yo defann tèt yo: “Èske nou menm tou, nou avèg?” Jezi di: “Si nou te avèg, nou pa t ap peche. Men, kounye a nou di: ‘Nou wè.’ Se sa k fè peche nou yo rete la.” ​(Jan 9:40, 41). Si yo pa t anseyan ann Izrayèl, yo pa t ap rejte Jezi antanke Mesi a paske yo t ap twouve sa mal anpil. Men, malgre yo konn Lalwa yo rejte l e se sa k fè yo fè yon peche ki grav.