Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki jan w konsidere Bib la?

Ki jan w konsidere Bib la?

Èske w t ap di se...

  • yon liv ki gen pawòl lèzòm ladan l?

  • yon liv ki gen lejann ak pawòl blòf ladan l?

  • Pawòl Bondye li ye?

 MEN SA BIB LA DI

“Tout sa ki nan Ekriti yo se Bondye ki enspire yo.” — 2 Timote 3:16, Tradiksyon monn nouvo a.

BYENFÈ SA KA POTE POU OU

W ap jwenn bonjan repons pou gwo kesyon moun konn poze sou lavi a. — Pwovèb 2:1-5.

W ap jwenn konsèy ou ka fè konfyans k ap ede w chak jou nan lavi a. — Sòm 119:105.

W ap gen yon bèl esperans pou lavni. — Women 15:4.

 ÈSKE NOU KA KWÈ NAN SA BIB LA DI YO TOUTBONVRE?

Wi, pou omwen twa rezon:

  • Enfòmasyon ki ladan l yo pa depaman youn ak lòt. Anviwon 40 moun te patisipe nan ekri Bib la sou yon espas 1 600 ane. Pifò nan yo pa t janm rankontre youn ak lòt. Epoutan, enfòmasyon ki nan Bib la pa depaman youn ak lòt e tout Bib la gen yon sèl tèm.

  • Li rakonte bagay yo jan yo te pase. Souvan, moun k ap ekri istwa peyi yo konn kache kèk enfòmasyon sou defèt pèp pa yo te sibi. Men, moun ki te patisipe nan ekri Bib la rakonte bagay yo jan yo te pase, kit y ap pale de erè pa yo, kit y ap pale de erè pèp pa yo a te fè. — 2 Kwonik 36:15, 16; Sòm 51:1-4.

  • Nou ka fè pwofesi ki ladan l yo konfyans. Depi 200 an alavans, Bib la te gentan fè konnen yo t ap detwi Babilòn, yon vil nan tan lontan (Ezayi 13:17-22). Bib la pa t sèlman di ki jan Babilòn t ap tonbe, men, li te bay non moun ki t ap pran vil la. — Ezayi 45:1-3.

    Gen anpil lòt pwofesi nan Bib la ki te reyalize tou, e tout ti detay ladan yo te reyalize. Èske se pa sa n dwe atann de pwofesi ki nan Pawòl Bondye a? — 2 Pyè 1:21.

 FÈ YON TI REFLECHI

Ki jan Pawòl Bondye a ka ede w viv pi byen?

Bib la reponn kesyon sa a nan EZAYI 48:17, 18 ak nan 2 TIMOTE 3:16, 17.