Grasa bwochi sa a, w ap kontan aprann nan Pawòl Bondye a, Labib, dirèkteman. Vèsè ki nan fen paragraf yo montre ki kote nan Bib la ou ka jwenn repons kesyon yo ekri ak lèt fonse yo.

Pandan w ap li vèsè yo nan Bib la, egzamine fason vèsè yo reponn kesyon sa yo. Nenpòt Temwen Jewova ap kontan rezone avè w pou w rive konprann Labib. —  Li Lik 24:32, 45.

Remak: Tout piblikasyon yo site nan bwochi sa a se Temwen Jewova ki pibliye yo.