Si se yon seri gason ki te ekri pawòl ki nan Bib la, poukisa yo rele l “pawòl Bondye”? (1 Tesalonisyen 2:13.) Ki jan Bondye te rive transmèt lèzòm panse l?