Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 LESON 3

Èske se Bondye ki bay bon nouvèl la vre?

Èske se Bondye ki bay bon nouvèl la vre?

1. Pawòl kiyès ki nan Bib la?

Bon nouvèl ki fè konnen moun pral viv sou tè a pou toutan an ekri nan Bib la (Sòm 37:29). Bib la gen 66 ti liv ladan l. Bondye te itilize anviwon 40 gason fidèl pou ekri yo. Se Moyiz ki te ekri senk premye liv yo sa gen anviwon 3 500 ane. Se apot Jan ki te ekri dènye liv la sa gen plis pase 1 900 ane. Pawòl kiyès mesye sa yo te ekri nan Bib la? Bondye te sèvi ak lespri sen l pou l kominike ak moun ki te ekri Bib la (2 Samyèl 23:2). Se panse Bondye yo te ekri, se pa panse pa yo. Se sa k fè se pawòl Jewova ki nan Bib la. — Li 2 Timote 3:16; 2 Pyè 1:20, 21.

2. Ki jan nou ka sèten sa ki nan Bib la se laverite?

Nou konnen se panse Bondye ki nan Bib la paske Bib la anonse an detay egzakteman sa k pral rive alavni. Pa gen okenn moun ki ka fè sa (Jozye 23:14). Se sèl Bondye Toupisan an ki kapab di egzakteman ki jan avni lèzòm ap ye. — Li Ezayi 42:9; 46:10.

Nou ta dwe atann pou yon liv Bondye fè ekri se yon liv ki san parèy, e se sa menm Labib ye. Yo distribye plizyè milya bib nan plizyè santèn lang. Byenke Bib la egziste depi nan tan lontan, li ann amoni ak lasyans. Epitou, 40 moun ki te ekri l yo pa an kontradiksyon youn ak lòt *. Mete sou sa, Bib la pwouve yon fason klè lanmou Bondye genyen e Bib la gen pouvwa pou l chanje lavi moun, pou l fè yo vin pi bon moun. Tout bagay sa yo fè plizyè milyon moun gen konviksyon Labib se Pawòl Bondye. — Li 1 Tesalonisyen 2:13.

 3. Sou ki sa Labib pale?

Youn nan bagay ki pi enpòtan Labib pale de li se bon nouvèl konsènan objektif Bondye gen pou lèzòm ki demontre lanmou li gen pou yo. Labib esplike ki jan lèzòm te pèdi posiblite pou yo viv nan yon paradi sou tè a depi nan kòmansman istwa yo e ki jan finalman pral gen yon paradi ankò. — Li Revelasyon 21:4, 5.

Pawòl Bondye a gen ladan l yon seri lwa, prensip ak konsèy. Mete sou sa, li gen ladan l istwa sou fason Bondye te boule ak lèzòm, yon istwa ki fè nou konnen ki kalite moun Bondye ye. Kidonk, Labib kapab ede w konn Bondye. Li esplike ki jan w ka vin zanmi Bondye. — Li Sòm 19:7, 11; Jak 2:23; 4:8.

4. Ki jan w ka rive konprann Bib la?

Nan bwochi sa a, yo sèvi ak menm metòd Jezi te konn sèvi a pou yo ede w konprann Bib la. Jezi te konn site pasaj nan Bib la youn apre lòt e li te konn fè moun yo “konprann Ekriti yo”. — Li Lik 24:27, 45.

Pa gen anyen ki pi enteresan pase bon nouvèl Bondye gen pou nou an. Poutan, gen kèk moun ki pa enterese nan li ditou, e gen kèk lòt ki menm santi li deranje yo. Pa dekouraje. Espwa pou w gen lavi ki pap janm fini an depann de efò w ap fè pou w aprann konnen Bondye. — Li Jan 17:3.

 

^ § 3 Gade bwochi Un livre pour tous la.