Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 KESYON 7

Ki sa pou m fè si y ap fè presyon sou mwen pou m fè sèks?

Ki sa pou m fè si y ap fè presyon sou mwen pou m fè sèks?

POUKISA SIJÈ SA A ENPÒTAN?

Desizyon w pran anrapò ak kesyon sèks la ap gen gwo efè sou avni w.

KI SA OU MENM OU T AP FÈ?

Imajine sitiyasyon sa a: Sara gen sèlman de mwa depi l konn Michel. Men, pou li menm se kòmsi li gen lontan depi l konnen l. Youn ap voye mesaj bay lòt toutan, yo konn fè plizyè èdtan ap pale nan telefòn, e youn ka menm fini pawòl lòt la ap di. Men, kounye a, Michel vle plis pase yon senp konvèsasyon.

Pandan de mwa ki sot pase yo, Michel ak Sara te konn annik kenbe men epi fè ti bo. Sara pa vle al pi lwen, men, li pa vle Michel kite l. Pa gen okenn lòt moun ki fè l santi l bèl konsa, ki fè l santi l espesyal konsa pase Michel. Anplis, li di tèt li: ‘Mwen ak Michel, nou damou...’

Si w gen laj pou w renmen epi w ta nan menm sitiyasyon ak Sara, ki sa w t ap fè?

FÈ YON TI REFLECHI

Sèks se yon kado Bondye bay pou moun ki marye sèlman. Lè yon moun fè sèks anvan l marye, li mal sèvi ak kado sa a. Se kòmsi ou ta pran yon bèl rad yon moun ba ou epi ou fè l sèvi tòchon.

Si w vyole yon lwa fizik, pa egzanp si w ta sot sou yon pyebwa epi w lage kò w anba, ou konnen sa k ap rive w. Se menm bagay la tou si w ta vyole yon lwa moral, tankou lwa nou jwenn nan 1 Tesalonisyen 4:3 a ki di: “Evite imoralite seksyèl.”

Ki sa k ap rive si yon moun ta dezobeyi kòmandman sa a? Labib di: “Yon moun k ap fè imoralite seksyèl peche kont pwòp kò li.” (1 Korentyen 6:18). Jis nan ki pwen se laverite?

 Selon rechèch yo fè, yo wè anpil nan jèn ki te fè sèks anvan yo marye gen youn oswa plizyè nan pwoblèm ki vin apre yo:

  • REMÒ. Pifò nan jèn ki t al fè sèks anvan yo marye fè konnen yo regrèt sa.

  • DOUT. Apre de moun fin fè sèks, youn konn ap mande tèt yo: ‘Ak konbyen moun li fè sèks deja?’

  • DESEPSYON. Nan fon kè anpil fi, yo ta prefere jwenn yon gason ki pwoteje yo olye ki pwofite yo. Gen anpil jèn gason ki pa tèlman enterese nan yon fi ki te aksepte kouche avè yo.

  • Sa w dwe sonje: Si w fè sèks anvan w marye, ou rabese tèt ou paske w gaspiye yon bagay ki gen anpil valè (Women 1:24). Kò w gen twòp valè pou w lage l konsa konsa!

Montre ou gen metriz sou tèt ou lè w “evite imoralite seksyèl”. (1 Tesalonisyen 4:3.) E si yon jou w marye, w ap kapab fè sèks. Lè sa a, w ap ka pwofite l jan w vle, san w pa pè e san w pa gen enkyetid moun ki konn fè sèks anvan yo marye yo konn genyen. — Pwovèb 7:22, 23; 1 Korentyen 7:3.

 KI SA W PANSE?

  • Si yon moun renmen w toutbon, èske l ap mete sante w an danje? Èske l ap fè yon bagay ki kapab ba w pwoblèm nan domèn afektif?

  • Si yon moun gen sousi pou ou toutbon, èske l ap mete relasyon w ak Bondye an danje? — Ebre 13:4.