Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Repons 10 kesyon jèn yo konn poze

Chèche jwenn konsèy ak sijesyon pratik pou ede w reyisi nan lavi w.

KESYON 1

Kiyès mwen ye?

Lè w konn kiyès ou ye, ou konn pwen fò w, ou konn limit ou ak objektif ou genyen, sa ap ede w pran bon desizyon lè w anba presyon.

KESYON 2

Poukisa m ap bay tèt mwen pwoblèm pou aparans mwen?

Èske lè w gade tèt ou nan glas, ou pa renmen sa w wè a? Yon fason ki rezonab, ki amelyorasyon ou ka pote nan sa?

KESYON 3

Ki jan m ka pale ak paran m?

Bagay sa yo ap ede w kominike pi fasil ak paran w.

KESYON 4

Ki jan pou m repare erè m fè?

Yon lè kanmenm w ap fè erè, paske tout moun fè erè. Men, lè w fin fè yon erè, ki sa pou w fè?

KESYON 5

Ki sa pou m fè si m ap sibi brimad nan lekòl?

Gen kèk bagay ou ka fè. Ou kapab venk yon moun k ap ba w brimad san batay.

KESYON 6

Ki jan m ka reziste anba presyon lòt jèn ap fè sou mwen?

Li kapab difisil pou w pran pozisyon pou sa w konnen ki dwat.

KESYON 7

Ki sa pou m fè si y ap fè presyon sou mwen pou m fè sèks?

Egzamine kèk nan pwoblèm jèn ki fè sèks anvan yo marye yo konn jwenn.

KESYON 8

Ki sa m ta dwe konnen konsènan vyolans seksyèl?

Se jèn yo yo plis vize. Ki jan w ka fè fas ak reyalite sa a?

KESYON 9

Èske m dwe kwè nan evolisyon?

Ki esplikasyon ki gen plis sans?

KESYON 10

Ki jan Bib la kapab ede m?

Anpil moun di Bib la chaje ak blòf, li pa pou epòk nou an e li twò difisil pou moun konprann. Men, pa gen youn nan sa yo di yo ki laverite.