Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 JÒJI

Lanmou vrè kretyen yo pa janm fayi

Lanmou vrè kretyen yo pa janm fayi

Igor: Nou toude te fè pati yon gwoup Temwen ki te Tikevatchèli, yon vil nan Abkazya. Kòm kongregasyon ki t ap soutni gwoup nou an te nan vil Jvari, nan yon distans anviwon 85 kilomèt ak kote nou te ye a, mwen te ale Jvari chak mwa pou m pran piblikasyon pou gwoup la. An 1992, yon ti tan apre Inyon sovyetik la te fin tonbe, rejyon Abkazya a ki te otonòm, te vle vin endepandan. Te vin gen yon gè ant moun sa yo ak lame jòjyen an, sa k te fè bagay yo vin difisil anpil.

Gizo Narmania ak Igor Ochigava

De frè sa yo te travay ansanm pou ede kwayan parèy yo pandan gè ki te fèt Abkazya a.

Gizo: M te batize lè m te gen 21 an, ennan sèlman anvan gè a. Lè gè a eklate, pandan yon ti tan, frè yo te kòm paralize tèlman yo te pè e yo pa t fin konn sa pou yo fè. Men, Igor, ki te toujou yon bon bèje, te ankouraje nou. Li te di: “Kounye a, se moman moun yo plis bezwen konsolasyon. Sèl fason pou lafwa nou rete djanm se pou n kontinye preche.” Konsa, avèk  anpil prekosyon, chak jou nou te kontinye pale ak vwazen nou yo sou mesaj konsolasyon ki nan Bib la.

Igor: Akoz konfli a, nou pa t ka fè piblikasyon yo pase Jvari ankò. Kòm mwen te grandi nan zòn nan, mwen te ka jwenn yon chemen ki pa danjere nan mitan plantasyon fèy yo ak mòn yo. Men, te toujou gen risk pou yon moun kwaze ak gwoup nèg ki gen zam oswa pou pye l al tonbe sou youn nan ti bonm yo te mete anba tè a. Mwen pa t vle mete lavi frè m yo an danje, se sa k fè mwen te konn fè vwayaj la poukont mwen yon fwa pa mwa. Grasa Jewova, mwen te toujou fè yon fason pou m jwenn manje espirityèl la nan bon moman, sa ki te ede n rete djanm nan laverite.

Byenke pa t gen okenn konfli Tikevatchèli, yo te mete yon anbago sou vil la e sa te lakòz lavi a te kòmanse vin difisil anpil pou nou, menm jan ak moun ki nan zòn kote ki gen gè a. Pandan sezon fredi a t ap pwoche, nou te vin prèske pa gen manje ankò e nou tout t ap enkyete nou pou lavi nou. Se pa ti kontan nou te kontan tande frè nou yo nan Jvari te òganize yo pou yo fè nou jwenn sa nou bezwen!

Gizo: Yon jou, Igor te mande fanmi m si yo te ka stoke pwovizyon manje frè yo te prepare pou nou yo lakay la e si yo te ka fè moun yo vin pran yo. Li t ap planifye pou l al chèche pwovizyon Jvari. Nou te pè pou anyen mal pa t rive l, paske nou te konnen li t ap gen pou l pase plizyè kote y ap tcheke moun e li te ka kwaze ak nèg ki gen zam e ak vòlè. — Jan 15:13.

Se pa ti kontan nou te kontan lè Igor te tounen an byen kèk jou apre! Li te kondui yon machin ki chaje ak manje pou nou manje pandan tout peryòd fredi a ki t ap dire plizyè mwa. Nan moman difisil sa yo, nou te wè se toutbon lanmou kretyen yo pa janm fayi. — 1 Kor. 13:8.