MEN sa yon sè ki rele Gulizar fè konnen: “Byen souvan, lè m ap priye, mwen di Jewova mèsi anpil anpil dèske mwen te gen posiblite aprann konnen l nan lang manman m.”

Gulizar te gen kontak ak Temwen Jewova yo pandan uit an, men se apre l te fin asiste reyinyon nan lang kid, ki se lang manman l, li te resi batize. Li se youn nan anpil Kid ki te aksepte laverite an Jòji nan ane ki sot pase yo. Men, kiyès Kid yo ye?

Kid yo se yon pèp ki abite nan zòn Mwayen Oryan depi plizyè syèk. Gen kèk biblis ki panse yo se desandan moun  Medi nan tan lontan Labib pale de yo a (2 Wa 18:11; Tra. 2:9). Lang yo pale a fè pati gwoup lang yo rele lang irànyen yo.

Jounen jodi a, gen plizyè milyon kid k ap viv nan plizyè peyi, tankou Ameni, Irak, Iran, Siri ak Tiki. Gen apeprè 20 000 Kid an Jòji. An jeneral, yo se moun ki renmen Bondye e ki gen anpil respè pou bagay espirityèl.

Kounye a, gen 500 pwoklamatè kid an Jòji, e gen twa kongregasyon nan lang kid. An 2014, frè ak sè yo te byen kontan fè premye kongrè rejyonal yo nan lang kid nan vil Tibilisi, kote yo te gen delege ki soti ann Almay, ann Ameni, ann Ikrèn e an Tiki.