Gen yon gwo diferans ant fidèl ak Bondye oswa di nou fidèl ak Bondye ak rete fidèl ak Jewova toutbon. Nou ka wè sa nan istwa ki nan Egzòd chapit 20, 24, 32 ak 34 la.

Li baze sou Egzòd 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14.