Istwa nan Bib la nou jwenn nan Egzòd chapit 3 rive nan chapit 15 lan pwouve nou Bondye ki te fann Lanmè Wouj la ap sove nou tou depi nou montre nou gen lafwa nan li e nou gen andirans.

Li baze sou Egzòd 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21.