Pase videyo Se pou nou fidèl menm jan ak Jezi — Lè nou jwenn tantasyon, epi reponn kesyon ki annapre yo:

  • Ki presyon Erik te jwenn pou l pa t ret fidèl ak Jewova?

  • Ki sa k te ede Erik ret fidèl?

  • Kòman fidelite l te fè Jewova jwenn glwa?