Lavi se yon kado ki gen anpil valè. Fason nou itilize kado sa a chak jou montre jis nan ki pwen nou ba l valè. Antanke Temwen Jewova, nou fè anpil efò pou n sèvi ak talan nou ak kapasite n genyen pou n onore Jewova epi ba l glwa, Li menm ki ban nou lavi (Sm 36:9; Re 4:11). Aktout sa, enkyetid lavi a nan monn sa a ki chaje ak mechanste ka fè l fasil pou n neglije amitye n ak Jewova (Mk 4:18, 19). L ap bon pou nou chak mande tèt nou: ‘Èske m vrèman ap bay Jewova sa m genyen ki pi bon an (Oz 14:2)? Ki efè travay mwen ak karyè m genyen sou amitye m ak Jewova? Ki objektif espirityèl mwen genyen? Ki sa m ka fè pou m fè plis nan travay predikasyon an?’ Si w remake gen kote w ka pote chanjman priye Jewova sou sa pou l ede w nan sans sa a epi aji. Pa gen dout nan sa, lè nou bay Jewova louwanj chak jou, sa fè n gen satisfaksyon nan lavi n e n ap gen kèk kontan. — Sm 61:8.

Kiyès w ap kite itilize talan w?

GADE VIDEYO SÈVI AK TALAN W GENYEN POU W SÈVI JEWOVA A EPI REPONN KESYON KI VIN APRE YO:

  • Poukisa li pa t ap saj pou w kite monn Satan an itilize talan w (1J 2:17)?

  • Ki benediksyon moun ki bay Jewova sa yo genyen ki pi bon yo ap jwenn?

  • Ki fòm sèvis ou ka pran ki kapab pèmèt ou itilize talan w ak kapasite w genyen?