Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Yon sè k ap preche yon manman ak pitit fi l nan yon eta nan Lwès Bengal nan peyi End.

PWOGRAM REYINYON LAVI NOU AK TRAVAY NOU FÈ Septanm 2016

Modèl prezantasyon

Kèk ide pou n prezante Toudegad ak kèk ide pou n prezante yon verite nan Bib la ki pwouve Bondye gen sousi pou nou. Sèvi ak modèl sa yo pou w fè prezantasyon pa w.

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

“Mache selon lwa Jewova yo”

Ki sa sa vle di mache selon lwa Jewova yo? Moun ki te ekri Sòm 119 la se yon bon egzanp pou nou jodi a.

LAVI NOU ANTANKE KRETYEN

Si se yon timoun ki vin resevwa n nan pòt la

Fason nou ka byen reyaji epi montre nou respekte paran l.

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

“Se Jewova k ap pote m sekou”

Sòm 121 sèvi ak yon seri imaj pou l dekri pwoteksyon Jewova bay.

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

Ou fè nou yon fason ki estrawòdinè

Nan Sòm 139, David fè louwanj pou Jewova paske kreyasyon l lan fè moun gen lakrentif pou li.

LAVI NOU ANTANKE KRETYEN

Kèk pyèj nou bezwen evite lè n ap kondui yon etid biblik

Pou n touche kè etidyan nou yo, ki sa n ta dwe evite?

TREZÒ KI NAN PAWÒL BONDYE A

“Jewova gran e li merite pou yo fè louwanj pou li”

Sòm 145 montre jan David te santi l pou fason Jewova gen sousi pou sèvitè fidèl li yo.

LAVI NOU ANTANKE KRETYEN

Chèche vin pi maton nan travay predikasyon an — Ankouraje moun ki enterese vin asiste reyinyon

An jeneral, moun ki enterese ak etidyan Labib yo toujou fè plis pwogrè lè yo kòmanse asiste reyinyon.