Gade videyo Nou toupre fen sistèm sa a, epi reponn kesyon ki vin apre yo ki gen rapò ak Matye 24:34.

  • Ki sa “tout bagay sa yo” ye?

  • Ki jan Egzòd 1:6 ede nou konprann sans “jenerasyon” an?

  • De ki jenerasyon Jezi t ap pale egzakteman?

  • Ki gwoup moun ki fè pati “jenerasyon sa a”?

  • Ki jan pawòl Jezi yo montre nou vrèman fon nan tan lafen an?