JAN L PARÈT
Tèks
Imaj

Anviwon 200 an anvan yo te pran Babilòn, Jewova te bay Ezayi yon pwofesi pou l anonse ki bay plizyè detay sou fason sa t apral fèt.

44:27–45:2

  • Se Siris ki t ap pran Babilòn

  • De pòtay vil la t ap ret ouvè

  • Rivyè Efrat, youn nan pi gwo pwoteksyon vil la te genyen, t ap “seche”