Labib te anonse Satan t ap pèsekite nou nan objektif pou l ka bloke travay predikasyon n ap fè a (Jan 15:20; Re 12:17). Ki jan nou ka ede kretyen parèy nou yo k ap sibi pèsekisyon nan lòt peyi? Nou kapab priye pou yo. “Lè yon moun ki jis fè yon siplikasyon, sa gen anpil fòs e sa efikas.” — Jak 5:16.

Ki sa n ka mande nan priyè sa yo? Nou ka mande Jewova pou l bay frè ak sè yo kouraj e pou l ede yo pou yo pa pè (Eza 41:10-13). Epitou, nou ka priye pou otorite yo byen aji parapò ak travay predikasyon an, “yon fason pou nou ka kontinye mennen yon vi ki kalm e ki trankil”. — 1Ti 2:1, 2.

Lè yo t ap pèsekite Pòl ak Pyè, kretyen yo nan premye syèk la te priye pou yo e yo te site non yo nan priyè yo (Tr 12:5; Wm 15:30, 31). Menmsi nou pa konnen non tout moun y ap pèsekite jodi a, èske nou pa ta ka site kongregasyon yo, peyi yo oubyen zòn kote yo ye a?

Ekri peyi kote ki gen kretyen y ap pèsekite ou vle priye pou yo: