Senakerib, ki te wa Asiri, te voye Rabchake a Jerizalèm pou l al mande pou yo livre vil la ba li. Moun Asiri yo te itilize divès kalite pawòl pou yo te ka eseye fè Juif yo livre tèt yo san batay.

  • Yo te izole yo. Ejip pap ka ede nou vrèman. — Eza 36:6

  • Yo t ap fè yo gen dout. Jewova pap batay pou nou paske li pa pran plezi nan nou. — Eza 36:7, 10

  • Yo t ap fè yo pè. Nou pap ka kenbe devan lame Asiryen yo, yon lame ki pisan. — Eza 36:8, 9

  • Yo t ap tante yo. Livre tèt nou bay Asiri pou n ka viv pi byen. — Eza 36:16, 17

Ezekyas te montre li gen yon lafwa solid nan Jewova

37:1, 2, 14-20, 36

  • Li te fè tout sa l kapab yon fason rezonab pou l prepare vil la pou lame Asiri a ki t ap vin anvayi l

  • Li te priye Jewova pou l sove vil la e li te ankouraje pèp la fè menm bagay la

  • Jewova te rekonpanse l pou lafwa l lè Jewova te voye yon zanj vin touye 185 000 sòlda Asiri nan yon sèl nuit